http://vnmedia.vn/giai-tri/hau-truong/v3.txt
Hậu trường

Ngọc Hân đấu giá áo dài tại Nhật để làm từ thiện