Đẩy mạnh phối hợp công tư trong xúc tiến du lịch

07:23, 06/04/2018
|

(VnMedia)- Để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến quảng bá trong thời gian tới, những người làm du lịch cho rằng cần có giải pháp huy động nguồn lực và phối hợp hoạt động giữa các chủ thể, đặc biệt là đẩy mạnh phối hợp hiệu quả công - tư...

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, thời gian qua, du lịch Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao, đang dần chuyển dịch cơ cấu theo hướng chất lượng, hiệu quả với mục tiêu phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2017, Việt Nam đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 510.000 tỷ đồng. Sự phát triển của du lịch Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Công tác hoạch định chiến lược, chính sách xúc tiến được quan tâm, đã xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam; xây dựng chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020…  Quy mô và hoạt động xúc tiến du lịch được cải thiện, đa dạng hóa nhiều loại hình, kênh thông tin xúc tiến quảng bá, đẩy mạnh hợp tác công tư trong xúc tiến quảng bá…

Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến quảng bá trong thời gian tới, báo cáo cũng nêu rõ cần có giải pháp huy động nguồn lực và phối hợp hoạt động giữa các chủ thể, đặc biệt là đẩy mạnh phối hợp hiệu quả công – tư, tăng cường vai trò của doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết với hàng không và các hội nghề nghiệp liên quan; cơ cấu lại định hướng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến tại các trị trường còn khả năng tăng trưởng mạnh đồng thời duy trì tốc độ phát triển ổn định ở các thị trường truyền thống; đổi mới nội dung và phương thức quảng bá xúc tiến, ưu tiên sử dụng hiệu quả công cụ tác động nhanh, trực tiếp, chi phí thấp; nghiên cứu, tổ chức một số chương trình quảng bá, xúc tiến trọng điểm tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển du lịch thời gian tới, có giải pháp hoàn chỉnh, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia; tăng cường quản lý điểm đến, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.

Đức Hoài