(Infographic)- Kỳ vọng đột phá của du lịch Việt

06:58, 07/07/2017
|

(VnMedia)- Sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV vào tháng 6/2017 vừa qua, hiện nay Tổng cục Du lịch đang trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai, phổ biến Luật Du lịch 2017. Theo đó Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật; cùng với việc phổ biến Luật Du lịch sẽ kết hợp lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng liên quan về các văn bản hướng dẫn Luật với mục tiêu ban hành được các văn bản hướng dẫn khi Luật Du lịch 2017 có hiệu lực từ 01/01/2018.

Luật Du lịch 2017 được thông qua kỳ vọng là cơ hội để phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như chỉ đạo tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Có rất nhiều thay đổi mang tính đột phá trong quá trình xây dựng Luật Du lịch 2017 để những người làm du lịch đều tỏ ra phấn khởi, vui mừng, đồng thời kỳ vọng Luật Du lịch sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

 Lam Nguyên- Ngọc Hoa


Ý kiến bạn đọc