Vụ chặt cây xanh: Xử lý trách nhiệm 2 Phó Chủ tịch Thành phố

10:11, 21/07/2015
|

(VnMedia) - Sáng ngày 21/7, tại Ban Tuyên giáo Trung ương ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

>> Vụ chặt 6.700 cây xanh: Vẫn chờ sự minh bạch!
>> Phó Chủ tịch Hà Nội nhận khuyết điểm vụ chặt cây xanhĐại diện UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiêm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND Thành phố để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

 

UBND Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh.

 

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

 

UBND Thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

 

UBND Thành phố thông báo nội dung Kết luận Thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND Thành phố tới đồng chí Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

 

Đối với sở Xây dựng, UBND Thành phố phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

 

Đối với cá nhân, UBND Thành phố kết luận, ông Lê Văn Dục, Giám đốc sở Xây dựng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc sở Xây dựng đẻ các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

 

UBND Thành phố đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

 

Đối với Phó Giám đốc sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn, Thành phố cho biết đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách. Ông Sơn tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. UBND Thành phố quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

 

Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra. Ông Hiếu tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

 

Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Trịnh Văn Lý tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo, Hội đồng kỷ luật của sở Xây dựng kiến nghị xử lý hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND Thành phố yêu cầu sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

 

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách; hội đồng kỷ luật của sở Xây dựng kiến nghị xử lý hình thức Khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật Giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố thống nhất giao Giám đốc sở Xây dựng xử lý kỷ luật Cảnh cáo.

 

Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo sở Xây dựng và UBND Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

 

Ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm tự kiểm điểm và đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

 

Với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, UBND Thành phố phê bình tập thể lãnh đạo Công ty, đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

 

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh, người trực tiếp tham gia việc cải tạo thay thế cây xanh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, Công ty kiến nghị kỷ luật Khiển trách và UBND Thành phố đã thống nhất xử lý theo hình thức này.

 

Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh bị Công ty Cây xanh kiến nghị xử lý kỷ luật Khiển trách và UBND Thànhphố đã thống nhất, đồng ý với đề nghị này.

  Ảnh minh họa

Việc tham  mưu và thực hiện Đề án thay thế cây xanh ở Hà Nội đã gây nhiều hệ lụy và khiến dư luận bức xúc - ảnh: Xuân Hưng

 

Với Sở Tài chính, UBND Thành phố cho biết đã xác định Tập thể lãnh đạo sở và các cá nhân có liên quan, theo đó đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án. Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND Thành phố. UBND Thành phố đã đồng ý với đề xuất này và phê bình Tập thể Lãnh đạo sở Tài chính, yêu cầu Ban Giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

 

Tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan của sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền việc thực hiện Đề án, Tập thể lãnh đạo Sở đã tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND Thành phố đã thống nhất với nội dung này và yêu cầu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

 

Ngoài ra, UBNC các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, UBND Thành phố yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

 

UBND Thành phố yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận nói trên, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố thời gian qua. UBND Thành phố giao sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Thành phố.

 

UBND Thành phố cũng yêu cầu sở Thông tin và Truyền thong phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đầy đủ, kịp thời việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc