Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong ngân hàng thương mại cổ phần

15:16, 04/06/2015
|

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong ngân hàng thương mại cổ phần ngày càng được khẳng định và phát huy.


  Ảnh minh họa
 Nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc  trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - ảnh: HN


 Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Trao đổi với phóng viên về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng ủy Vietinbank Nguyễn Văn Thắng cho biết, bám sát những chỉ tiêu nghị quyết đề ra từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng nhiều chương trình hành động và ban hành trên 40 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động, chủ động, tích cực thực thi các giải pháp, biện pháp về điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giảm phát, chống suy giảm kinh tế, góp phần quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Tính đến hết năm 2014, tổng tài sản của Vietinbank đạt 661 ngàn tỷ đồng, tăng 171% so với đầu năm 2010. Cho vay và đầu tư tăng trung bình đạt 25%/năm, trong đó dư nợ tín dụng tăng trưởng liên tục qua các năm với tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 3%. Nguồn vốn huy động luôn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng bền vững qua các năm, đến hết năm 2014 đã tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm cuối năm 2010, trong đó nguồn vốn huy động ổn định từ dân cư và doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao.

Trong giai đoạn 2010 - 2014, mặc dù thị trường kinh doanh không thuận lợi, nền kinh tế khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh của Vietinbank luôn tăng trưởng mạnh thể hiện qua mức tăng lợi nhuận trước thuế luôn đạt 30%/năm trong cả giai đoạn.

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được tập trung thực hiện ở 5 nội dung, cụ thể: tái cấu trúc mô hình hoạt động; hệ thống quản trị, điều hành; mạng lưới, kênh phân phối; công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngân hàng và đặc biệt là tái cấu trúc nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, Vietinbank cũng luôn tích cực tập trung vốn hỗ trợ phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 54 chương trình tín dụng, như: Dự án Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu; dự án Khí - Điện đạm Cà Mau, dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất,… ; Cho vay nông sản (3.000 tỷ đồng), hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Khu vực miền Trung, Tây Bắc,… theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đã tập trung cho vay các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích.

Cùng với đó, Vietinbank cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong 5 năm 2010-2014, Vietinbank đã thực hiện tài trợ trên 5.000 tỷ đồng; được Chính phủ, Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tặng Bằng khen. Đảng bộ Vietinbank cũng vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ thi đua thực hiện Nghị quyết 30a-NQ/CP và thực hiện an sinh xã hội 5 năm (2008-2013).

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, Đảng bộ Vietinbank luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thắng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy luôn quan tâm đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nâng cao nhận thức của đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã tổ chức được 38 lớp, hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối với trên 60.000 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia. Sau học tập, quán triệt đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối; chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đạt kết quả tốt.

Thông qua học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ đã nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức kinh doanh trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phân tích những việc đã làm tốt trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy Ngân hàng Công thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cấu trúc ngân hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động, kiện toàn lại tổ chức bộ máy chuyên môn gắn với kiện toàn tổ chức đảng. Đảng ủy đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các nhiệm vụ, các tổ chức đảng để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp trên các mặt công tác, gắn trách nhiệm của từng đồng chí uỷ viên với kết quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn trong chiến lược cán bộ; đổi mới toàn diện, dân chủ, công khai quá trình tổ chức triển khai từng khâu trong công tác cán bộ, gắn công tác cán bộ với tái cấu trúc ngân hàng, chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với các đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu đề ra.

Nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành và duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Hằng tháng, Đảng uỷ đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể tập trung chuyển mạnh từ “Học tập” sang “Thực hành” gắn với việc đưa Văn hóa Vietinbank vào trong hoạt động thực tiễn, tạo niềm tin, uy tín đối với khách hàng. Các đồng chí cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp gương mẫu trong việc triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc Văn hóa Vietinbank, để làm gương cho cán bộ và người lao động trong đơn vị học tập và làm theo. Hằng năm, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác được tuyên dương, tuyên truyền nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao, có kết quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, tập thể Ban lãnh đạo, cá nhân cấp ủy viên và cá nhân đảng viên trong toàn Đảng bộ gắn với kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cấp ủy viên thấy rõ hơn những ưu điểm của mình để tiếp tục phát huy; những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính quyền, đoàn thể, đem lại hiệu quả tích cực.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Ngân hàng Vietinbank, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường khẳng định, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động đạt kết quả cao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng nội dung cụ thể. Đặc biệt, Đảng bộ Vietinbank đã tạo những điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ như: tốc độ tăng trưởng, huy động vốn; tổ chức thực hiện Văn hóa Vietinbank gắn với thực hiện Chỉ thị 03; xây dựng được hệ thống đánh giá cán bộ KPI…Đó cũng là những cơ sở để Đảng bộ đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm một cách chính xác, công tâm và khách quan nhất.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng rằng, Đảng bộ Vietinbank sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, để đề ra những phương hướng, mục tiêu cụ thể, hợp lý trong nhiệm kỳ tiếp theo./.


(Đảng cộng sản)

Ý kiến bạn đọc