Tổng Công ty Sông Đà trên đà tái cấu trúc

12:46, 12/03/2015
|

(VnMedia) - Năm 2014 kết thúc với việc hoàn thành kế hoạch năm đạt 111%, tuy nhiên đây cũng là năm đánh dấu việc thực hiện Chiến lược tái cấu trúc TCty Sông Đà. Bằng nhiều biện pháp cụ thể TCty đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình, theo đó TCty xây dựng lộ trình đề án thoái vốn, sáp nhập và chuyển đổi các đơn vị thành viên nhằm tinh gọn bộ máy và tập trung đầu mối quản lý.

PV đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Dũng - Tổng giám đốc TCty Sông Đà về những định hướng này.

Thưa ông, năm 2014 TCty Sông Đà đã có những thay đổi tập trung cho việc tái cấu trúc doanh nghiệp, vậy ông có thể cung cấp một vài kết quả nổi bật nhất?

TCty Sông Đà là DN hoạt động đa ngành gồm tổng thầu xây dựng EPC, sản xuất điện, cơ khí chế tạo và phát triển đô thị, VLXD… Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, TCty Sông Đà cũng như các DN Nhà nước khác đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính, chiến lược, vận hành và quản trị. Sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án Tái cấu trúc DN TCty tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, ngành kinh doanh chính, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính và kém hiệu quả. TCty Sông Đà tái cấu trúc và tập trung vào 3 ngành kinh doanh chính bao gồm: Ngành tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC; Ngành Điện; Ngành Phát triển đô thị và nhà ở và tiến hành thoái toàn bộ những khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính hoặc đơn vị hoạt động không hiệu quả. Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và tại DN hoạt động ngoài ngành kinh doanh chính và hoạt động hiệu quả thấp.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung nhưng TCty đã tập trung thực hiện 25.490 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch năm. Trong đó toàn bộ giá trị tổng thầu xây dựng và EPC, sản xuất điện, thép, xi măng, kinh danh nhà và kinh doanh khác đều vượt kế hoạch đề ra.


Bãi thải xỉ nhiệt điện Mông Dương.

TCty đã bảo đảm mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm: Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Xê ka man 1, Đồng Nai 5, Hà Tây...

TCty đã cơ cấu tổ chức tại Cty mẹ xoay quanh 3 ngành kinh doanh chính; Tinh gọn bộ máy và tập trung đầu mối quản lý, tương ứng với tiến độ sáp nhập các Cty trong ngành kinh doanh chính. Tái cấu trúc tổ chức các đơn vị, hoàn thành thoái vốn tại 7 đơn vị; các Cty con cũng thoái vốn tại 17 đơn vị. TCty cũng hoàn thành việc mua cổ phần tại 5 Cty để tăng tỷ lệ sở hữu; thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 - 2017 cho các đơn vị nhằm bảo đảm kinh doanh theo hướng thông lệ tốt của ngành. Tiếp tục tăng trưởng doanh thu, lấy ngành tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC và sản xuất điện làm động lực tăng trưởng; nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của TCty. Quán triệt lành mạnh hóa về tài chính. Đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt mục tiêu đặt ra trong quá trình tái cấu trúc, bao gồm doanh thu và lợi nhuận.


Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Năm 2015, TCty sẽ ảnh hưởng do một số công trình lớn sắp đến giai đoạn hoàn thành vậy để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển bền vững các biện pháp sẽ được áp dụng như thế nào thưa ông?

Năm 2015, TCty Sông Đà đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 18.700 tỷ đồng. Bên cạnh việc chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các dự án dang dở, tập trung công tác thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm, cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. TCty sẽ chỉ đạo công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt sẽ củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đấu thầu từ TCty đến các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Hiện TCty cũng đã nghiên cứu tìm hiểu các dự án đang được triển khai chuẩn bị đầu tư thuộc lĩnh vực thủy điện, thủy lợi, giao thông, xây dựng…


Thủy điện Lai Châu.

Song song với đó TCty sẽ tiếp tục triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới để nâng cao năng lực thi công, áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm góp phần tiết giảm kinh phí, nâng cao công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời chiến lược phát triển của DN và các ngành kinh doanh chính về số lượng và chất lượng. Cơ cấu lại lực lượng lao động, tinh giản bộ máy gián tiếp. Nâng cao năng lực của lực lượng lao động thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, chế độ đãi ngộ theo hiệu quả công việc. Kiểm soát và giảm thiểu các thách thức của sự thay đổi đồng thời đảm bảo sự thống nhất và ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, TCT Sông Đà đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015, với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổng giá trị SXKD: 18.700 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 16.800 tỷ đồng; Nộp nhà nước: 900 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 300 tỷ đồng; Giá trị đầu tư: 4.200 tỷ đồng.

2. Tập trung hoàn thành mục tiêu, tiến độ, chất lượng và an toàn xây lắp các công trình trọng điểm; Đặc biệt là mục tiêu phát điện TM1 TĐ Lai Châu, Huội Quảng, Đồng Nai 5 vào tháng 12/2015; Bàn giao bãi xỉ thải nhiệt điện Mông Dương 2 (quý 2/2015); Đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ chứa TĐ Xêkaman 1 vào tháng 5/2015.

3. Về đầu tư:

- Tập trung thực hiện đầu tư dự án TĐ Xekaman 1 và đường dây 220KV của TĐ Xekaman 1, đảm bảo mục tiêu phát điện vào tháng 3/2016; phương án xử lý dài hạn TĐ Xêkaman 3; Hoàn thành đưa vào vận hành TĐ Hà Tây (Q1/2015), Đăklô (Q2/2015), Nậm Ly 1, Tobuông (Q4/2015) và QL1A đoạn tránh Hà Tĩnh (tháng 9/2015).

- Tiếp tục thực hiện rà soát các dự án đầu tư để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác đầu tư.

4. Về công tác sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Triển khai mạnh mẽ tái cấu trúc lại TCT trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các công ty cấp 2. Thực hiện thoái vốn các đơn vị, các khoản đầu tư tài chính của Công ty mẹ - TCT theo đề án tái cấu trúc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong TCT đẩy mạnh việc thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính theo kế hoạch.

- Hoàn thành công tác CPH Công ty mẹ - TCT để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty CP vào tháng 12/2015 và Công ty TNHH MTV phát triển nhà Khánh Hòa để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty CP vào tháng 7/2015.

5. Mục tiêu năm 2015, Tổng Công ty trúng thầu với giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng để đảm bảo việc làm cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

6. Tập trung thu vốn tại các công trình trọng điểm; Giải quyết công nợ tồn đọng kéo dài, tận thu tối đa công nợ phải thu để giảm đáng kể giá trị dở dang, công nợ so với 31/12/2014; Chủ động cân đối đủ vốn cho SXKD và trả nợ đúng hạn.


 


Khánh An

Ý kiến bạn đọc