Kỷ luật 11 người đứng đầu vì liên quan đến tham nhũng

13:55, 16/07/2015
|

(VnMedia)- Trong 6 tháng đầu 2015, có 18 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 11 người...

11 người đứng đầu bị kỷ luật

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm các ngành, các cấp đã ban hành mới 1.837 văn bản, sửa đổi, bổ sung 613 văn bản thực hiện, hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 897.049 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xuất bản 50.940 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 3.519 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 23 đơn vị vi phạm.

Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, Thanh tra Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 của các bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Về xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.282 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 662 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 1.394 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 13 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 6,2 tỷ đồng (đã thu 5,7 tỷ đồng). 

Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; kiểm tra việc thực hiện tại 2.987 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm.

6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 8.649 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Trong 6 tháng đầu 2015, có 18 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 11 người.

Một người được khen thưởng vì tố cáo tham nhũng

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành Thanh tra đã phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 09 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 09 vụ, 07 đối tượng. 

Cơ quan điều tra trong ngành Công an đã thụ lý điều tra 225 vụ, 600 bị can phạm tội về tham nhũng . Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 103 vụ, 272 bị can; hiện đang tiếp tục điều tra 114 vụ, 320 bị can .

Báo cáo cho thấy, có 01 người tố cáo, phát hiện tham nhũng được khen thưởng.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc