Bộ Công an lên tiếng về quản lý, thu mua vũ khí

21:26, 06/06/2015
|

(VnMedia)- Theo thông tin từ Bộ Công an, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là đối với vũ khí tự chế, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm...

Hiện nay, tình trạng người dân sử dụng vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội; việc quản lý vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ còn gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến vấn đề này, cử tri tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Công an tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ trong việc quản lý, thu mua lại các loại vũ khí, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin từ Bộ Công an, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân, được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, như: Nghị định số 26/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư số 30/2012/TT-BCA và Thông tư số 31/2012/TT-BCA, ngày 29/5/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Theo đó, cấm cá nhân sở hữu vũ khí (trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo hoặc được gia truyền theo phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc); đồng thời, quy định cụ thể các trường hợp phải khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Quân sự, Công an hoặc chính quyền địa phương. Kinh phí sử dụng trong công tác tiếp nhận thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách nhà nước, đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là đối với vũ khí tự chế, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện 4 công tác trọng tâm.

Thứ nhất, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, cung cấp tin báo, tố giác tội phạm tàng trữ, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời có biện pháp khắc phục  những sơ hở thiếu sót trong quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cho biết, sẽ chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về chế tạo, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Mặt khác, để việc quản lý,  thu mua lại các loại vũ khí, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả tốt, ngành công an cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho phù hợp. Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất chính sách hỗ trợ trong việc quản lý, thu mua lại các loại vũ khí, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc