Bắt giữ 5 đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước

08:38, 08/06/2015
|

(VnMedia)- Trong thời gian gần đây, Bộ Công an đã tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 05 đối tượng, vô hiệu hóa 06 blog, website có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước...

Theo thông tin từ Bộ Công an, thời gian gần đây, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, chia rẽ nội bộ, kích động biểu tình, xuyên tạc, vu cáo, bôi xấu lãnh đạo, phê phán các chính sách của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ. Để nhanh chóng lan truyền thông tin, chúng sử dụng thủ đoạn tán phát thông tin xấu trên các mạng xã hội Facebook, Google Plus; pha trộn thông tin thật giả, bình luận xuyên tạc, kích động, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 05 đối tượng, vô hiệu hóa 06 blog, website có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn 748 trang mạng, blog, website, xử lý 120 trang mạng có nội dung xấu.

Liên quan đến vấn đề này, cử tri Nghệ An đã có đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hệ thống thông tin tại các trang thông tin điện tử, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán các nội dung xấu, không lành mạnh, mang tính chất phản động. Theo phản ánh của cử tri với Bộ Công an, hiện nay, nhiều nội dung thông tin không phù hợp gây ảnh hưởng không tốt tới một bộ phận giới trẻ.

Giải đáp những thắc mắc nói trên, đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hàng loạt các công tác trọng tâm.

Theo đó, ngành công an thực hiện tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, nhất là Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các lực lượng công an sẽ chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng và những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng xâm nhập hệ thống thông tin, thu thập, chiếm đoạt bí mật nhà nước gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân.

Ngoài ra, ngành công an sẽ phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình thông tin trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog; có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc, tin nhắn rác. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc