Cân nhắc kỹ việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện

08:33, 19/04/2019
|

 - Góp ý cho Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều ý kiến trong Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc kỹ khi quy định giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện...

Chiều 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung dự kiến sửa đổi, bổ sung 04 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 23 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cụ thể, đối với Luật Tổ chức Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ.

Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, ủy quyền đối với chính quyền địa phương; sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân các cấp như quy định giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng loại hình đơn vị hành chính, giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cơ cấu tổ chức của UBND cấp xã; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định về hoạt động của chính quyền địa phương. 

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung còn có ý kiến khác về phương án giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, do đó Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, qua rà soát, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, giải trình rõ thêm 4 vấn đề liên quan đến tổ chức và  hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 để đưa vào Luật sửa đổi lần này hoặc cần cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật, các chương trình, đề án khác.

Thứ nhất, điều chỉnh hợp lý chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Thứ hai, xác định mô hình tổ chức thích hợp đối với cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất đặc thù và yêu cầu hoạt động của cơ quan này, không áp dụng mô hình tổ chức như của các Bộ.

Thứ ba, cụ thể hóa vấn đề phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương trong Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ tư, sửa đổi các quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương để tránh bình quân, đồng nhất giữa các loại đơn vị hành chính, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cân nhắc kỹ quy định về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND. Ông Hiển lý giải, quyền lực nhà nước phải có sự giám sát, cân bằng, kiểm soát lẫn nhau. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nhưng nay nếu sửa đổi theo hướng giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND, trong bối cảnh tăng số đại biểu, trưởng các ban của hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm thì vừa không giảm được biên chế lại không bảo đảm được nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, về tổ chức bộ máy phải có được sự ổn định, tạo cơ sở nền tảng để phát triển, điều chỉnh thay đổi phải bảo đảm dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn và các nguyên tắc.

Cho ý kiến với Dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, nghị quyết của Đảng xác định nhiệm vụ “Nghiên cứu, thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp và giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước; giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Tuy nhiên, theo bà Ngân, khi thể chế hóa, cụ thể nội dung này để sửa đổi Luật, Ban soạn thảo đề suất sửa đổi chưa hợp lý, không bảo đảm được tinh thần của Hiến pháp 2013 trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải có đánh giá tác động lại vấn đề này một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng, cơ sở thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các nội dung sửa đổi về thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng cần bám sát tinh thần Hiến pháp 2013.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh nếu không thận trọng thực hiện sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Do đó cần phải có thêm đánh giá cả về lý luận và thực tiễn, có thể thí điểm thực hiện và lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc