Bộ Xây dựng không còn quản lý vốn xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

09:16, 22/02/2019
|

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây Dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội…

Ngày 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày thì để Dự án được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018 của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21/2

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, việc điều chuyển vốn là bảo đảm giao vốn đúng cơ quan quản lý, sử dụng nguồn vốn cho dự án nêu trên.

“Việc điều chuyển kinh phí nêu trên giữa hai cơ quan không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định. Do vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật Đầu tư công và khoản 2, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2018 là đúng thẩm quyền” - ông Hải phân tích.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc điều chuyển vốn ngân sách nhà nước giữa hai cơ quan, theo đó: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng, đồng thời tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020; Đồng thời, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng đồng thời, tăng tương ứng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có ý kiến của Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng cần nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án do Dự án chuyển đổi chủ đầu tư từ một cơ quan có năng lực và kinh nghiệm quản lý xây dựng (Bộ Xây dựng) sang một cơ quan không có chuyên môn quản lý xây dựng (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Biểu quyết tại phiên họp, đa số ý kiến Ủy ban thường vụ nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, giảm đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Xây dựng, tăng nguồn ngân sách cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời Ủy ban Thường vụ cũng nhất trí với việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2018 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây Dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ phê duyệt và thông qua báo cáo tiền khả thi năm 2003, với mục tiêu phát triển một đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Trong khi kế hoạch đặt ra của dự án, đến năm 2025, trên khu đất 1.000 ha sẽ có 8 đại học, 5 khoa trực thuộc, 5 viện, 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các trung tâm nghiên cứu liên hợp, 10 đơn vị phục vụ. Toàn bộ cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội ở nội thành được dời lên Hòa Lạc.

Tuy nhiên, sau 15 năm từ ngày khởi công (năm 2003), dự án ĐH Quốc gia Hà Nội mới làm được 6 tuyến đường, 3 khu nhà, đền bù giải phóng mặt bằng được 75% diện tích, nhưng chưa có khu tái định cư cho người dân vào ở.

Dự án bị chậm tiến độ cơ bản là vì được cấp vốn quá ít. Theo đó, từ năm 2003 đến nay, dự án mới được đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, bằng 8% tổng vốn ước tính (25.800 tỷ đồng). Ngoài ra, bất cập giữa về đền bù giải phóng mặt bằng (do quá trình sát nhập Hà Tây vào Hà Nội) đã khiến cho việc giải phóng mặt bằng khó khăn.

Trước đó, cuối năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 2068/QĐ-TTg chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc