Vì sao 320 luật sư ở TP.HCM bất ngờ bị xóa tên khỏi danh sách thành viên đoàn luật sư?

20:06, 02/01/2019
|

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có quyết định xóa 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM vì không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm.

Quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM.
Quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM.

Ngày 2/1, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM thông tin, Luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) vừa ký quyết định xóa tên 320 luật sư khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM.

Quyết định này căn cứ vào Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và căn cứ vào Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (phê duyệt kèm theo quyết định 1573/QĐ-BTP ngày 28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Quyết định nêu rõ: “Xóa tên khỏi danh sách của Đoàn Luật sư TP.HCM 320 luật sư vì đã không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm theo quy định điểm c, khoản 3 và khoản 5, Điều 40 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam".

Theo đó, nội dung quyết định có hiệu lực từ ngày ký là 27/12/2018. Các luật sư và văn phòng luật sư có tên trong danh sách buộc phải thi hành.

Trước đó, ngày 10/8/2018 và ngày 21/11/2018, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM đã có cuộc họp về việc xử lý các luật sư nợ phí liên tục nhiều năm dù đã gửi thư mời và thông báo công khai nhưng không nhận được câu trả lời.

 (theo VTC News)