Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:: "Đấu tranh với chính mình để không bị cám dỗ đời thường là thách thức không nhỏ"

21:39, 23/01/2019
|

(VnMedia) - "Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ. Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt" -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Ngày 23/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

Báo cáo của UBKT Trung ương cho biết, năm qua, với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có những đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 56.540 tổ chức đảng và 290.451 đảng viên, trong đó có 65.621 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp (tăng hơn 20% đảng viên; giảm 5% tổ chức so với năm 2017). UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.763 tổ chức đảng và 10.844 đảng viên (tăng 162 tổ chức, 465 đảng viên so với năm 2017).

Cụ thể, UBKT Trung ương kiểm tra 14 tổ chức và 8 đảng viên (tăng 2 tổ chức; giảm 8 đảng viên so với năm 2017), sau kiểm tra đã kịp thời xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên bằng các hình thức từ cảnh cáo đến khai trừ; UBKT cấp kiểm tra 3.749 tổ chức đảng và 10.836 đảng viên, kết luận 2.691 tổ chức đảng và 8.768 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 184 tổ chức đảng và 3.879 đảng viên.

Cùng với đó, UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.993 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 11.730 tố chức; kiểm tra tài chính đảng đối với 3.086 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, 35.628 tổ chức về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 339 tổ chức đảng và 15.947 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung uơng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên; cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 335 tổ chức đảng và 15.753 đảng viên. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 3.881 đảng viên.

Cấp ủy các cấp giám sát 38.009 tổ chức đảng và 127.866 đảng viên (tăng 512 tổ chức, giảm 10.014 đảng viên so với năm 2017). UBKT các cấp giám sát 28.639 tổ chức đảng và 43.165 đảng viên; qua giám sát, phát hiện 574 tổ chức đảng, 546 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 57 tổ chức đảng và 172 đảng viên.

Phaỉ xử lý nghiêm, không “rút kinh nghiệm” chung chung

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản tán thành với nội dung Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng thời đề nghị UBKT Trung ương tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có chuyển biến tích cực, được tiến hành chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kết luận, làm rõ nhiều vi phạm, đã quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

“Việc công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe và tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.” - Chủ tịch Quốc hội nói và khẳng định them, đạt được những kết quả đó là do có sự tập trung cao độ của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ Ngành Kiểm tra đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả, thành tích nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức răn đe; việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tồn tại tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm. Việc chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm còn hạn chế.

Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xác định nội dung chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa thực sự đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, nhất là cấp huyện, cấp cơ sở chuyển biến chưa mạnh, chưa có những vụ việc trọng tâm, trọng điểm, điển hình.

Một số cấp uỷ chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho uỷ ban kiểm tra thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa nhiều. Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, như: thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, toà án… trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên, chưa hiệu quả như mong đợi.

“Chính vì còn những tồn tại, hạn chế nêu trên, nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, nhất là tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biễn phức tạp" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm.

“Xử lý nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật; đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung" –-Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các cấp cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng; có nhiều phản ánh, tố cáo tham nhũng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ;

Cùng với đó, tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục…

Nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, Chủ tịch Quốc hội nói: "Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ. Tôi chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các đồng chí đang phải đối mặt."

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chia sẻ: "Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của người cán bộ kiểm tra - người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tận tuỵ trong công tác, trách nhiệm và tính chiến đấu cao trong nghề nghiệp; nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ; có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới."

Xuân Hưng