Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại tại Sóc Sơn

19:06' 14/12/2018 (GMT+7)
|

 - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo Thanh tra TP thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng còn lại trên địa bàn huyện Sóc Sơn (ngoài phạm vi thanh tra toàn diện tại địa bàn các xã Minh Trí, Minh Phú, khu vực các hồ: Đồng Quan, Hàm Lợn, Đồng Đò và một số hồ lớn khác).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 11581/VPCP-VI ngày 28/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội cũng giao cho Thanh tra TP chủ trì cùng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn.

Trong đó, yêu cầu làm rõ nội dung phải thực hiện; đã thực hiện; còn tồn tại; giải pháp từ đó đề xuất, báo cáo UBND TP để báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Huy Đức

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)