Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

13:28' 06/12/2018 (GMT+7)
|

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hà Nội sáng 6/12 cho thấy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất.

Sáng nay (6/12), HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ các chức danh được HĐND thành phố bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm - ảnh: VH

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (có 100 trên tổng số 102 phiếu). 4 người có số phiếu tín nhiệm cao sau bà Ngọc cũng là những người thuộc khối HĐND Thành phố.

Đối với khối UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ hai (84 phiếu) sau ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất của khối này là ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ được 40 trên tổng số 102 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (18 phiếu).

STT

Họ và tên

Số phiếu

tín nhiệm cao

Số phiếu

tín nhiệm

Số phiếu

tín nhiệm thấp

1

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND

100

1

1

2

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực HĐND

86

6

10

3

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó chủ tịch HĐND

82

16

4

4

Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa Xã hội

85 

13

3

5

Ông Lê Minh Đức - Chánh văn phòng

81

16

3 (2 phiếu trắng)

6

Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

90

 7

4 (1 phiếu trắng)

7

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế

87

9

5

8

Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị

85 

 12

2  (1 phiếu trắng)

9

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch

84

14

4

10

Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch Thường trực

76

20

5 (1 phiếu trắng)

11

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó chủ tịch

61

27

12 (2 phiếu trắng)

12

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch

67 

31

2

13

Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch

58

33

10 (1 phiếu trắng)

14

Ông Lê Hồng Sơn - Phó chủ tịch

45

42

13  (2 phiếu trắng)

15

Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó chủ tịch

74 

17

10  (1 phiếu trắng)

16

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ

52

45

5

17

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng

43

45

14

18

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

40 

49

13

19

Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ

65

33

4

20

Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

41

45

16

21

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

50

40

12

22

Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính

88

13

1

23

Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch

49

46

7

24

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế

69

29

4

25

Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra

76

22

4

26

Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an

65 

27

10

27

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

49

35

18

28

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

74 

17

11

29

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ

79

20

3

30

Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động, Thương và Xã hội

81 

17

4

31

Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương

59 

38

5

32

Ông Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng

70

28

4

33

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp

57

42

3

34

Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

69

29

4

35

Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

49 

43

10

36

Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc

41

51

 10

Xuân Hưng

 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)