Đại biểu Quốc hội tranh luận "nảy lửa" việc giữ hay bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

06:52, 10/11/2018
|

 - Các đại biểu Quốc hội trong buổi thảo luận chiều 9/11 tiếp tục tranh luận và đưa ra các ý kiến, lập luận, phân tích để bày tỏ quan điểm trái chiều về việc giữ hay bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh…

Theo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, Quy hoạch xây dựng tỉnh sẽ cụ thể hóa nội dung quy hoạch tỉnh, bao gồm thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng, làm cơ sở triển khai lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch các khu chức năng và các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị như cấp nước, thoát nước, chuẩn bị kỹ thuật, xử lý nước thải, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Đối với thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng tỉnh, sửa đổi theo hướng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Trường hợp quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tác động lớn đến kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, vùng, quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức lập theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, phiên thảo luận tại Hội trường chiều 9/11 cho thấy, các đại biểu vẫn có hai luồng ý kiến trái chiều.

Theo đó, đại biểu Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) đồng ý với tờ trình của Chính phủ cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, có chuyên ngành sâu và được thực hiện theo luật chuyên ngành giúp cụ thể hóa các định hướng sử dụng về không gian, đất đai, môi trường trên địa bàn. Trong khi đó, quy hoạch tỉnh là quy hoạch chung gồm các lĩnh vực, nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong không gian của một địa giới hành chính nằm trong tổng thể phát triển đất nước.

Đồng tình với đại biểu Hùng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cũng cho rằng phải có quy hoạch xây dựng tỉnh. “Thực tiễn cho thấy, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là một công cụ quản lý nhà nước có hiệu quả để điều chỉnh lĩnh vực đầu tư xây dựng, đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài và có tác dụng quan trọng trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội” - đại biểu Kim Bé nói và nhấn mạnh “cần thiết có công cụ quy hoạch xây dựng tỉnh trong hệ thống quy hoạch quốc gia để quản lý quy hoạch xây dựng hiệu quả".

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé

Có quan điểm ngược lại với hai đại biểu nói trên, đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) đặt câu hỏi: Khi lập quy hoạch xây dựng tỉnh thì quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và lập quy hoạch tỉnh sẽ như thế nào? Theo đại biểu Đỉnh, trong thực tế quản lý, triển khai hiện nay, ở địa phương rất cần quy hoạch thống nhất, tránh chồng chéo và có tính tích hợp cao, triển khai thực hiện có tính khả thi.

“Quốc hội nêu là việc bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh để thay thế bằng quy hoạch tỉnh chưa nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, các hiệp hội chuyên ngành thì cần xem lại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. 23/37 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu tại tổ và hội trường tán thành với báo cáo kiểm tra này, khẳng định việc không nên lập quy hoạch xây dựng tỉnh trong hệ thống quy hoạch xây dựng. Do đó, để đảm bảo lấy ý kiến về vấn đề này, tôi để xuất lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội” - đại biểu Lê Công Đỉnh nói.

Không đồng ý với ý kiến của đại biểu tỉnh Long An, đại biểu Bùi Thanh Tùng (TP Hải Phòng) lại nói: “Nhiều đại biểu trước đây đã phát biểu tại tổ và hội trường tán thành báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và đề nghị không lập quy hoạch xây dựng tỉnh với những lý do có sự trùng lắp trong mức độ chi tiết. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng phải có quy hoạch xây dựng tỉnh".

“Việc bỏ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh của Việt Nam được xây dựng từ trước đến nay theo nguyên tắc kế thừa và chính xác đến từng cấp độ với từng tỷ lệ bản đồ cụ thể là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng. Việc này chưa được tính một cách kỹ lưỡng đánh giá tác động, có thể gây ra những lãng phí lớn cũng như khó khăn trong việc tích hợp những nội dung quy hoạch mang tính định hướng khung phi vật thể với các nội dung quy hoạch mang tính vật thể như quy hoạch xây dựng và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác” - đại biểu thành phố Hải Phòng nêu ý kiến.

Ông Tùng “đề nghị Quốc hội nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để tránh tình trạng các thành phố trực thuộc trung ương lại thiếu đi một công cụ quy hoạch quan trọng này".

Ngược lại ý kiến của đại biểu Tùng, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) đồng tình với ý với ý kiến của đại biểu Lê Công Đỉnh đoàn Long An và cho rằng nếu muốn thuyết phục đại biểu Quốc hội giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh thì cần phải được thuyết minh một cách rõ ràng và có sức thuyết phục hơn.

“Chẳng hạn, hiện nay có 63 quy hoạch xây dựng tỉnh mà nói là thay đổi, bỏ đi thì sẽ tác động, ảnh hưởng phức tạp về kinh tế - xã hội không thể giải quyết được. Do vậy, chúng ta đưa ra việc luật quy định quy hoạch tỉnh mới để làm gì? Chúng ta thấy vấn đề đó vẫn cần thiết, vẫn còn phù hợp thì chúng ta đưa ra quy hoạch mới làm gì? Tôi cho thuyết minh như thế là không phù hợp” - đại biểu tỉnh Lạng Sơn nói.

Ủng hộ phương án bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại cứ khẳng định quy hoạch xây dựng tỉnh là cụ thể? Luật Quy hoạch đã tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung thể hiện qua các phương án và là cơ sở để thành lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch khu chức năng cũng như quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.”

“Mục đích của Luật Quy hoạch là để xác định được các loại quy hoạch thuộc ngành nào, bộ nào thì trao trả cho bộ, ngành đó. Đó là việc làm rất quan trọng, một thành công rất lớn. Khác nhau ở bản chất của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và quy hoạch tỉnh là chỉ có thay đổi tên từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh sang quy hoạch tỉnh. Còn toàn bộ nội dung kế thừa và cụ thể hóa. Chỉ có việc thay đổi tên thì tại sao chúng ta lại thêm một loại quy hoạch nữa?” - đại biểu Phùng Văn Hùng phân tích.

Đại biểu Phùng Văn Hùng
Đại biểu Phùng Văn Hùng

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cũng cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh lập theo phương pháp tích hợp là sự tiến bộ mà Nhà nước trên thế giới đã và đang triển khai theo hướng này. “Quy hoạch xây dựng tỉnh là một hợp phần trong quy hoạch tỉnh” - đại biểu tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh đồng thời khẳng định, quy hoạch xây dựng tỉnh hoàn toàn trùng lặp về phạm vi, nội dung và mức độ chi tiết với quy hoạch tỉnh.

Sau một số ý kiến ủng hộ giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh, tiếp tục tranh luận lần thứ hai, đại biểu Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) cho biết “cả 4 lý do được nêu ra trong bản giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thuyết phục”.

“Luồng ý kiến ủng hộ quy hoạch xây dựng tỉnh chỉ nêu quy hoạch xây dựng tỉnh là quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh. Cụ thể hóa như thế nào, được quy định như thế nào trong Luật Xây dựng cũng không nêu ra được, chỉ nêu chung chung. Nhưng quy hoạch tỉnh đã lấy toàn bộ tất cả các nội dung của quy hoạch xây dựng tỉnh, như vậy cụ thể hóa chỗ nào? Như vậy, không thuyết phục” - đại biểu tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, đồng thời khẳng đinh: "Ý kiến chuyên gia của nhóm thứ hai ủng hộ bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh đã đưa ra “các lý lẽ rất thuyết phục.”

“Như vậy, ý kiến chuyên gia cũng có hai nhóm chứ không phải là ý kiến chuyên gia chỉ ủng hộ một nhóm. Buổi chiều hôm qua, Ủy ban Kinh tế tổ chức cuộc tọa đàm với các chuyên gia đầu ngành của cả nước về vấn đề quy hoạch cũng chia làm hai luồng ý kiến khác nhau” - đại biểu Phùng Văn Hùng nói.

Sau các phát biểu của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng “mong Quốc hội ủng hộ theo hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đây là ý kiến của cơ quan soạn thảo và cũng là ý kiến của Chính phủ".

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc