Trung ương thảo luận về quy định trách nhiệm nêu gương

16:42, 05/10/2018
|

 - Sáng nay (5/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị Trung ương 8

Theo thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, sáng nay (5/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng trong sáng nay, Hội nghị thảo luận về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung nêu trên.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc