Hội nghị Trung ương hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

08:43, 07/10/2018
|
Từ ngày 2-6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

Theo Vietnam+


Ý kiến bạn đọc