Ông Nguyễn Nho Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND Đà Nẵng

09:04' 10/07/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Nho Trung trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 47/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,92%.

Ông Nguyễn Nho Trung
Ông Nguyễn Nho Trung

Chiều 9/7, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

48/48 đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021,có mặt tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp về công tác nhân sự, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khoá 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân, một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu 3 chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố gồm: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch HĐND thành phố; và 01 Phó Chủ tịch UBND thành phố dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Nho Trung trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 47/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 97,92%.

Ông Lê Minh Trung trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 48/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Đặng Việt Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, với 44/48 đại biểu HĐND thành phố có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,67%.

Trước đó, vào 8h sáng ngày 24/11, cuộc họp thứ 5 bất thường của HĐND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng chủ trì được tổ chức. Theo chương trình, cuộc họp có nội dung thực hiện quy trình bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Xuân Anh được bầu làm đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tại kỳ họp thứ nhất theo tờ trình Về việc đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND TP.Đà Nẵng ngày 23/11/2017.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ Thành ủy và Đảng đoàn HĐND thành phố; căn cứ quy định tại Điều 84 và Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất trình HĐND thành phố xem xét bãi nhiệm Chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Xuân Hưng

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)