Dự thảo Luật Quốc phòng: Cấp huyện được phép ban bố lệnh giới nghiêm

07:31, 23/05/2018
|

(VnMedia) - Theo Dự thảo Luật Quốc phòng, Thủ tướng ban bố lệnh giới nghiêm tại địa phương cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại địa phương cấp huyện; UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại địa phương cấp xã…

Khu vực phòng thủ tổ chức đến cấp huyện

Chiều 22/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Quốc phòng. Quy định về phòng thủ quân khu là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến, đề nghị làm rõ về căn cứ quy định này.

Phòng thủ quân khu là bộ phận hợp thành phòng thủ đất nước, gồm các hoạt động xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn quân khu.

Còn khu vực phòng thủ được tổ chức theo địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, là bộ phận hợp thành phòng thủ quân khu, gồm các hoạt động về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại, lấy xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) do Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày cho biết, mặc dù quân khu không phải là cấp hành chính, song có vị trí, vai trò chiến lược trong phòng thủ đất nước để bảo vệ từng vùng, miền, hướng chiến lược. Quân khu có chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn.

Khi có chiến sự, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ địa phương; đồng thời, quân khu mới có đủ lực lượng, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng mà cấp tỉnh, cấp huyện không giải quyết được.

“Thực tế cho thấy các quân khu đã đóng góp quan trọng vào các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”- ông Võ Trọng Việt nêu rõ.

Báo cáo giải trình cũng cho biết, có ý kiến đề nghị quy định rõ việc phối hợp với các tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; cơ chế chỉ huy, điều hành khi sử dụng lực lượng quân đội, dân quân tự vệ.

Về vấn đề này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoản 3 dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định việc chỉ đạo, chỉ huy, mối quan hệ phối hợp, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ quân khu. Do đó, đề nghị giữ như dự thảo Luật.

Về khu vực phòng thủ (Điều 10), theo ông Võ Trọng Việt, có ý kiến cho rằng, chỉ nên tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ở cấp quân khu, cấp tỉnh để tránh lãng phí. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thực tế cho thấy, việc xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện là phù hợp, đang phát huy hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình  tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Lệnh giới nghiêm: Cấp huyện cũng được ban hành

Theo Dự thảo luật Quốc phòng, giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm.

Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự thảo Luật quy định rõ: Thủ tướng Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp huyện; UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp xã; UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số khu hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, quá trình lấy ý kiến cho thấy, một số ý kiến cho rằng, việc giao Chính phủ quy định lệnh giới nghiêm là không phù hợp. Tuy nhiên, theo giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân khi thực hiện lệnh thiết quân luật và giới nghiêm đã được quy định cụ thể tại một điều khoản khác của luật. Còn các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết không điều chỉnh về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Phát biểu góp ý tại Hội trường, đại biểu Trương Anh Tuấn kiến nghị sửa đổi Điều 23 quy định về luật giới nghiêm, cụ thể: Cần quy định rõ giới nghiêm là biện pháp quản lý đặc biệt của Nhà nước nhằm hạn chế người, phương tiện đi lại, hoạt động vào thời gian nhất định tại những khu vực nhất định.

“Quy định như vậy để nhấn mạnh việc giới nghiêm là hạn chế quyền con người, là biện pháp đặc biệt trực tiếp tạo nên sự bất bình thường trong đời sống xã hội và vì vậy, cần được xem xét cân nhắc thận trọng, áp dụng trong trường hợp thật sự cần thiết” – đại biểu Trương Anh Tuấn giải thích.

Theo đại biểu Tuấn, Điều 23 cũng dùng từ “Lệnh giới nghiêm”, đồng thời quy định thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm thuộc Thủ tướng, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND đặc khu. “Quy định như vậy không đúng với tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, bởi theo Điều 4 của luật này thì Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước và chỉ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước” – đại biểu Trương Anh Tuấn phân tích và đề nghị thay cụm từ “Lệnh giới nghiêm” thành “Quyết định giới nghiêm”.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc