Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính

0
0

(VnMedia) -  Bộ Y tế là đơn vị đứng cuối cùng trong 19 Bộ về Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính và đứng cuối về Chỉ số thành phần Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ . Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bị đánh giá thấp ở nhiều tiêu chí khác...

Nhiều tồn tại hạn chế về cải cách thủ tục hành chính

Theo phân tích tại Báo cáo chỉ số cải cách hành chính các Bộ, cơ quan ngang Bộ vừa được Bộ Nội vụ công bố sáng 2/5, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính có sự cải thiện đáng kể so với kết quả năm 2016.

Theo đó, các Bộ đã tập trung triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, tuyên truyền cải cách hành chính, naagn cao chất lượng công tác ban  hành kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính đã ban hành. Tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện quá hạn nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, tại lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính  nhà nước và lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cho thấy một số bộ ngành còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; về đánh giá, phân loại công chức...

Tỷ lệ điểm số đạt được của các Bộ qua điều tra xã hội học cũng tương đối cao, tuy nhiên, trong 2 tiêu chí điều tra xã hội học là “tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” và “Tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của Bộ” lại có sự khác biệt rõ rệt.

Theo đó, tỷ lệ điểm số trung bình các Bộ nhận được qua điều tra xã hội học của tiêu chí “tác động của cải cách đến quản lý công chức, viên chức” đạt 90,81% trong khi tiêu chí “tác động của cải cách đến chất lượng đội ngũ công chức của Bộ” chỉ đạt 75,59%.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục cho thấy các Bộ còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung công bố, công khai thủ tục hành chính và tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn theo quy định. Tỷ lệ điểm số đánh giá tác động của cải cách hành chính qua điều tra xã hội học cũng không cao. Tỷ lệ điểm số trung bình mà các Bộ nhận được qua điều tra xã hội học chỉ ở mức 70,05%

Điểm nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2017 là ở việc thực hiện kiểm soát quy định thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Bộ Y tế đứng cuối bảng tiêu chí Xây dựng và tổ chức thực hiện thế chế thuộc phạm vi quản lýn hà nước của Bộ
Bộ Y tế đứng cuối bảng tiêu chí Xây dựng và tổ chức thực hiện thế chế thuộc phạm vi quản lýn hà nước của Bộ

Bộ Y tế đứng cuối bảng về cải cách thủ tục hành chính

Kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các Bộ cho thấy, có 9 đơn vị tăng điểm số so với Chỉ số CCHC năm 2016, bao gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có giá trị điểm số tăng cao nhất là 8.09% (từ 71,91% năm 2016 ;êm 80%năm 2017). Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất tại Chỉ số CCHC năm  2017, tuy nhiên giảm 0.32% điểm số so với năm 2016.

Trong số các đơn vị có sự sụt giảm về điểm số so với năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Y tế giảm mạnh nhất, lần lượt là 7,98% và 7,29%.

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá trên 6 tiêu chí: Kế hoạch CCHC năm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; kiểm tra công tác CCHC; công tác tuyên truyền CCHC; sáng kiến trong CCHC; thực hiện các nhiệm vụ được hính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm. Kết quả cho thấy, giá trị trung bình các Bộ đạt được ở Chỉ số thành phần về công tác tác chỉ đạo, điều hành CCHC là 81,31%. Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông là 3 Bộ có kết quả chỉ số thành phần cao nhất (cùng có kết quả là 95,83%). Trong khi đó, Ủy ban Dân tộc có kết quả thấp nhất, với 62,02%.

Cũng theo phân tích của Bộ Nội vụ, có 10/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ có Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính trên mức giá trị trung bình. Đa số các Bộ đều đạt được số điểm tại 6 tiêu chí. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng và Ủy ban Dân tộc không đạt điểu tại tiêu chí Sáng kiến hoặc Giải pháp mới trong CCHC”. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng là đơn vị duy nhất chỉ đạt số điểm 0,5/tối đa 1,5 của tiêu chí “Kế hoạch cải cách hành chính năm”. Theo đó, đơn vị này không đạt tỷ lệ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC năm đã ban hành.

Báo cáo cũng cho thấy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 2 đơn vị không đạt 100% số điểm trong việc thực hiện công tác kiểm tra CCHC.

Kết quả tiêu chí “thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thru tướng Chính phủ giao” trong năm cho thấy, duy nhất Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 100% số điểm (Năm 2016 không có Bộ nào hoành thành ở tiêu chí này).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế không đạt điểm số tại tiêu chí “Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm theo chương trình xây dựng pháp luật đã được phê duyệt”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế, đơn vị đứng cuối về Chỉ số thành phần Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ cũng không đạt 100% số điểm tại tiêu chí “kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật” và chỉ đạt 61,97% số điểm qua điều tra xã hội học đối với tiêu chí “tác động của cải cách đến thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”. Đây cũng là một trong những điểm còn hạn chế trong công tác cải cách thể chế trong năm vừa qua của Bộ Y tế.

Ngoài ra, trong khi có 15/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt tối đa 100% số điểm trong tiêu chí “kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật” thì Bộ Y tế chỉ đạt 81,25%. Thấp hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạt 75% số điểm ở tiêu chí này.

Cũng theo báo cáo, có 9 Bộ đạt kết quả Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ (trên 76,30%), và Bộ Y tế cũng là đơn vị đứng cuối về Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính, với kết quả là 49,78%. 

Bộ Y tế đứng cuối bảng thành phần chỉ số cải cách thủ tục hành chính
Bộ Y tế đứng cuối bảng thành phần chỉ số cải cách thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, có 3 đơn vị không đạt được điểm số tại tiêu chí "Tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn theo quy định, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc


Thủ tướng yêu cầu: Tỉnh nào ở tỉnh đó,thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó ít nhất 15 ngày

(VnMedia) - Chiều nay, 30/3, Thủ tướng đã đồng ý công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó yêu cầu “tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, khu phố nào ở khu phố đó, nhà nào ở nhà đó” ít nhất trong vòng 15 ngày để tránh lây nhiễm.

Toyota Việt Nam tạm ngừng sản xuất do dịch Covid-19

(VnMedia) - Toyota Việt Nam vừa có thông báo tạm dừng sản xuất bắt đầu từ ngày 30/03/2020. 

Thêm 7 nhân viên căng tin và 1 bệnh nhân Bệnh viện Bạch Mai dương tính với Sars-cov-2

(VnMedia) - Tới 18h chiều nay (30/3), Việt Nam đã  ghi nhận thêm 9 ca mắc Sars-Cov-2, trong đó 7 người là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh, 1 bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai và một bệnh nhân từ nước ngoài về.

Hà Nội bắt đầu test nhanh ngoài cộng đồng ngay từ chiều nay (30/3)

(VnMedia) - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng 10 tổ công tác để tổ chức lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại một số các quận, huyện, các khu tập trung đông người. Trước mắt chiều nay sẽ triển khai luôn các phường xung quanh bệnh viện Bạch Mai.

Hàng loạt cổ phiếu bluechips giảm, chỉ số Vn-Index mất gần 34 điểm

(VnMedia) – Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (30/3), thị trường chứng khoán trong nước chứng kiến đà giảm mạnh mẽ của các chỉ số. Trong đó, chỉ số Vn-Index giảm gần 34 điểm, thanh khoản rất thấp.