Phòng chống tham nhũng: Nên có cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập?

10:27' 11/04/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Góp ý cho dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), có ý kiến tán thành với phương án quy định cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập, tuy nhiên đề nghị cân nhắc giao cho Kiểm toán Nhà nước đảm nhiệm để bảo đảm tính độc lập…

Sáng 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, cho ý kiến về Dự án luật Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật tại phiên họp, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) cho rằng, đây là một dự án Luật rất quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nên một số nội dung lớn, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác PCTN, khắc phục những hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật PCTN, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta, bảo đảm tính khả thi, nhất là quy định về các trường hợp xác minh tài sản, thu nhập; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; về xử lý tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc; thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN ở khu vực ngoài nhà nước...

Bà Lê Thị Nga
Bà Lê Thị Nga

Riêng về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị khác, Chính phủ trình Quốc hội 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1 là giao cho Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ nơi không có cơ quan thanh tra tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập đối với những người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,9 công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình.

Phương án 2 là giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương; người có nghĩa vụ kê khai khác công tác tại các cơ quan này thì giao cho thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ nơi không có cơ quan thanh tra của cơ quan, đơn vị đó, thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập.

Giao cho TANDTC, VKSNDTC, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai công tác tại ngành hoặc cơ quan, tổ chức này.

Giao cho Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Trong 2 phương án nói trên, Chính phủ đề nghị lựa chọn phương án 1. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, đa số ý kiến UBTP tán thành với phương án 2 của dự thảo Luật vì cho rằng, quy định này đã khắc phục một bước việc tổ chức dàn trải quá nhiều đầu mối cơ quan có thẩm quyền quản lý và xác minh tài sản, thu nhập như luật hiện hành, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta, tăng cường hơn tính tập trung nhưng lại không gây xáo trộn lớn về tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị hiện đang làm công tác này và bảo đảm tính khả thi.

Bên cạnh đó, so với Luật PCTN hiện hành, dự thảo đã bổ sung nhiều trường hợp bắt buộc phải xác minh tài sản, thu nhập, bổ sung cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập nhiều nhiệm vụ mới.

“Do đó, nếu tập trung đầu mối kiểm soát tài sản, thu nhập cho hệ thống cơ quan thanh tra như phương án 1 sẽ dẫn đến quá tải với cơ quan này trong trường hợp không bổ sung thêm biên chế, bộ máy, ngược lại nếu bổ sung thêm biên chế, bộ máy thì lại không thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức” – bà Nga giải thích.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến tán thành với phương án 1 của dự thảo Luật vì cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trong kê khai, xác minh tài sản, thu nhập thời gian qua là do phân tán thẩm quyền và thiếu bộ máy, cán bộ chuyên trách đảm nhiệm nhiệm vụ này. Do đó, việc dự thảo Luật quy định đơn vị chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập và giao cho hệ thống cơ quan thanh tra thực hiện nhiệm vụ này là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, với quy định này thì việc tăng thêm tổ chức bộ máy, biên chế cho cơ quan thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới được giao thêm là không tránh khỏi.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, góp ý cho dự thảo luật, có ý kiến tán thành với phương án quy định cơ quan chuyên trách kiểm soát tài sản, thu nhập, tuy nhiên đề nghị cân nhắc giao cho Kiểm toán Nhà nước đảm nhiệm để bảo đảm tính độc lập trong hoạt động, phù hợp với nguyên tắc kiểm soát quyền lực.

Có ý kiến đề nghị giao cơ quan Thuế như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới để kết hợp kiểm soát tài sản, thu nhập với kiểm soát thuế, đồng thời sử dụng được bộ máy, cán bộ, công chức đã có kinh nghiệm về quản lý thuế là lĩnh vực tương đối gần với kiểm soát tài sản, thu nhập.

Xuân Hưng