Số vụ thi hành án dân sự tồn đọng ngày càng lớn: Có thể phải báo cáo Quốc hội

19:13, 26/03/2018
|

(VnMedia) -  Trước thực trạng công tác thi hành án dân sự có số vụ việc tồn đọng ngày càng lớn, số vụ việc không có điều kiện thi hành rất nhiều, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng, Chính phủ và nếu cần thiết báo cáo cả Quốc hội xem xét, xử lý - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Tư pháp

Ngày 26/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã dẫn đầu kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao tại Bộ Tư pháp.

Mở đầu buổi kiểm tra, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, buổi kiểm tra tập trung 2 nội dung: Một là tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp từ 1/1/2017 tới nay; hai là rà soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính theo tinh thần của Chính phủ là cắt giảm 50% để tháo gỡ khó khăn, phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp.

 Tổ trưởng Tổ công tác lưu ý, từ thời điểm 1/1/2018, hiện vẫn có 8 văn bản nợ đọng. Cùng với đó, từ 1/7 sắp tới sẽ cần tới 125 nghị định, quyết định  để hướng dẫn luật, pháp lệnh.

Trước tình hình như vậy, Tổ trưởng Tổ công tác chuyển lời của Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp hết sức quan tâm một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, quan tâm công tác đào tạo cán bộ kế cận. Bộ đang quản lý một số trường luật và trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cán bộ phải không chỉ giỏi luật trong nước mà cả luật quốc tế.

Thứ hai, công tác thi hành án dân sự, số vụ việc tồn đọng ngày càng lớn, số vụ việc không có điều kiện thi hành rất nhiều, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng, Chính phủ và nếu cần thiết báo cáo cả Quốc hội xem xét, xử lý.

Thứ ba, vừa qua Bộ đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao trong các vụ kiện, tranh cấp quốc tế, nhưng trong điều kiện nền kinh tế đẩy mạnh thu hút đầu tư, chúng ta phải giải quyết nhiều vụ kiện, tranh chấp, làm sao phải có những phản ứng kịp thời với kiến thức, trình độ, thực lực để xử lý.

Thứ tư, làm sao phối hợp các cấp các ngành để xây dựng hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất trong nước.

Thứ năm, kiểm soát tốt hơn chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, mặc dù đã phân cấp các bộ ngành, địa phương nhưng Bộ phải có cái nhìn bao quát rộng hơn, bảo đảm tính khả thi, chỉ ra những bất cập, bảo đảm đúng thẩm quyền…

Thứ sáu, tham gia củng cố hệ thống tư pháp địa phương, tăng cường nguồn lực cho đội ngũ làm cán bộ hộ tịch, lý lịch tư pháp địa phương, mặc dù đây là nhiệm vụ của địa phương là chính.

Thứ bảy là công tác giáo dục pháp luật.

Thứ tám là công tác quản lý nhà nước về luật sư, hiện nay ở một số địa phương còn buông lỏng.

Về điều kiện kinh doanh, hiện Bộ Tư pháp đang quản lý 98 điều kiện kinh doanh tại 6 luật và 4 nghị định. Bộ trưởng Lê Thành Long đã chỉ đạo rất sát sao, rà soát và đã dự kiến cắt giảm 43 trên 98 điều kiện.

“Đề nghị tiếp tục rà soát, những gì chồng chéo, chung chung, không lượng hóa được, không cần thiết thì bỏ, cương quyết như thế. Các hiệp hội ngành hàng có nêu những ví dụ về một số tiêu chí không định lượng được: Có sức khỏe tốt, phẩm chất tốt để bảo đảm hành nghề luật sư, hành nghề công chứng… Thế nào là tốt, trong khi chúng ta đã có phân loại sức khỏe cụ thể rồi, nhưng quy định chung chung thế này thì doanh nghiệp rất khó làm việc”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, những điều kiện kinh doanh không cụ thể, không lượng hóa được sẽ vô tình tạo khoảng trống cho cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu. Ví dụ như quy định thời gian tập sự hành nghề luật sư nhưng không nói rõ thời gian bao lâu, có kinh nghiệm tư vấn pháp luật quốc tế nhưng không quy định rõ bao lâu là có kinh nghiệm. Rồi quy định trụ sở văn phòng phải có diện tích bảo đảm cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng…

Bộ trưởng cũng nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cắt giảm điều kiện kinh doanh không có nghĩa là mở toang cửa, mà vẫn phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường…, song việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chính là dư địa tăng trưởng.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc