Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam

15:06, 02/01/2018
|

(VnMedia) - Hôm nay (2/1/2018), ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên đã nhận quyết định giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thay ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên từ ngày 1/1/2018.

Tại lễ trao quyết định ngày hôm nay (2/1/2018), Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Anh Tuấn tin tưởng với bề dày truyền thống của ngành Bưu điện trong hơn 70 năm qua, sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Tổng công ty sau 10 năm hoạt động độc lập, cùng với sức trẻ, sự năng động và kinh nghiệm 20 năm hoạt động, quản lý trong ngành Bưu điện, ông Chu Quang Hào sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Tổng công ty, các Bưu điện tỉnh, thành phố, các công ty con, công ty liên kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Bưu điện Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Ông Chu Quang Hào (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Ông Chu Quang Hào (bìa trái) nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó có rất nhiều việc Bưu điện Việt Nam cần chủ động quyết tâm thực hiện. Đặc biệt là việc thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bưu điện Việt Nam trong năm 2018 cần quyết liệt triển khai hiệu quả Quyết định số 45 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn khẳng định, với sự vận hành của Ban Lãnh đạo mới cùng sự quyết tâm, đồng lòng của hơn 41.000 người lao động trên toàn mạng lưới, Bưu điện Việt Nam sẽ hoàn thành vượt mức doanh thu của Tổng công ty là 22.023 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt trên 400 tỷ đồng trong năm 2018.

Phát biểu nhậm chức, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cam kết sẽ đem hết nhiệt huyết và năng lực của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc sẽ luôn gương mẫu, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty và hơn 41.000 người lao động trên toàn mạng lưới, quyết tâm đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Trong giai đoạn sắp tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng hơn vào việc triển khai 3 lĩnh vực kinh doanh trụ cột. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục  tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trên toàn mạng lưới; khẳng định doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong cung cấp dịch vụ bưu chính tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến quy trình để nâng cao năng lực kinh doanh, tăng hiệu quả mạng lưới. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công để Bưu điện Việt Nam sẽ luôn là cánh tay nối dài, là bộ mặt, là một phần của cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Chu Quang Hào đã có 20 năm liên tục gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Bưu điện Việt Nam với các vị trí khác nhau tại cơ sở và Tổng công ty như: Phó Giám đốc, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty; Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Với việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Đỗ Ngọc Bình nghỉ hưu từ 101/01/2018; Ông Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên giữ chức Tổng giám đốc, hiện Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 1 Chủ tịch HĐTV là ông Phạm Anh Tuấn và 03 Thành viên HĐTV gồm ông: Chu Quang hào, ông Nguyễn Hải Thanh và ông Nguyễn Quốc Vinh.

Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 1 Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc, gồm ông: Đinh Như Hạnh, Nguyễn Minh Đức và bà Chu Thị Lan Hương.


Tuệ Minh