Chủ tịch Hà Nội: Nhiều sở ngành thiếu trách nhiệm trong việc lát đá vỉa hè

07:21' 08/12/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Đức Chung đánh giá, Sở Xây dựng, các sở, ngành thiếu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai cũng như việc áp dụng vật liệu lát hè, quản lý chất lượng công trình, quản lý thi công, đồng thời yêu cầu xử lý trách nhiệm..

Lát vỉa hè tràn lan, thiếu trách nhiệm

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, chủ trương thiết kế hè đường bảo đảm văn minh đô thị đã được UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo hệ thống hè đường theo nguyên tắc chỉ thực hiện trên các tuyến phố có vỉa hè đã xuống cấp không bảo đảm chất lượng, đã đầu tư đồng bộ và ổn định hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, hạ ngầm đường điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng…)

Cũng theo chủ trương này, việc sử dụng vật liệu lát hè và bó vỉa là vật liệu tự nhiên có độ bền bảo đảm từ 50-70 năm, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trong thời gian qua, các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đúng, hiểu sai nguyên tắc về chủ trương của Thành phố.

Khi thực hiện, hồ sơ thiết kế cải tạo hè đường của các quận, huyện, thị xã còn khá sơ sài, thiếu đánh giá nền hiện trạng, đánh giá hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, tủ điện, tải trọng hè… để từ đó đưa ra kết cấu và vật liệu lát hè bảo đảm chất lượng.

Đặc biệt là công tác quản lý chất lượng thi công còn thiếu chặt chẽ, chưa kiểm tra, kiểm soát tốt việc triển khai thi công, quản lý chất lượng công trình, kết cấu nền và các điều kiện cần thiết (sự ổn đinh của các hạng mục như: Chiếu sáng, cây xanh, thoát nước...), mặt bằng thi công, chất lượng vật liệu đã tổ chức lát vỉa hè.

"Như vậy là các đơn vị chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoàn thiện công trình, hạng mục công trình. Có địa phương có tư tưởng đầu tư tràn lan, thiếu kiểm tra, chọn lọc theo chỉ đạo chung của Thành phố" - văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu rõ.

Chủ tịch Hà Nội cũng đánh giá, "Sở Xây dựng, các sở, ngành còn thiếu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc triển khai của các quận, huyện, thị xã; thiếu kiểm soát việc áp dụng vật liệu lát hè, công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý thi công".

lát đá vỉa hè
lát đá vỉa hè

Làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai

Sau khi họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện công tác thiết kế, xây dựng hè đường bảo đảm văn minh đô thị tại các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành để chấn chỉnh công tác xây dựng, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trong thời gian tới, bảo đảm việc thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Thành phố, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo chỉ đạo này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải nắm rõ mục đích, yêu cầu, chủ trương và nguyên tắc chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang vỉa hè (sử dụng đá tự nhiên).

Đặc biệt là không được triển khai thực hiện tràn lan, chỉ được triển khai xây dựng khi đáp ứng yêu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể là hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, cấp điện, thông tin liên lạc, chỉnh trang mặt tiền...

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, rà soát làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai chỉ đạo của UBND Thành phố về xây dựng hè đường bảo đảm văn minh đô thị.

Đồng thời phải thực hiện rà soát lại ngay kế hoạch chỉnh trang vỉa hè khi đã đáp ứng đủ các yêu cầu về đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Chỉ triển khai làm mới các vỉa hè khi đã xuống cấp và chất lượng không còn bảo đảm; các trường hợp còn lại chỉ tiến hảnh chỉnh trang. Có kế hoạch chỉnh trang toàn bộ mặt tiền, biển hiệu, chấn chỉnh việc kinh doanh trên vỉa hè đồng thời với việc cải tạo, sửa chữa vỉa hè.

Chủ tịch Thành phố yêu cầu chỉ được tiến hành chỉnh trang, lát đá ở một số quận nội thành, tập trung khu vực nội đô lịch sử, khu vực có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, phục vụ du lịch. Tại các quận khác cần xem xét, đánh giá mức độ cần thiết, nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.... nêu trên thì tiến hành cải tạo theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu tạm dừng thực hiện và tiến hành rà soát lại, trường hợp nếu đủ điều kiện thì hoàn chỉnh thiết kế, tổ chức thực hiện bảo đảm tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với các công trình đã và đang thi công, các quận, huyện, thị xã kiểm tra lại toàn bộ chất lượng công trình, nếu không bảo đảm thì yêu cầu làm lại, nghiệm thu đầy đủ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Các quận, huyện, thị xã được yêu cầu công bố công khai các dự án, tăng cường công tác giám sát cộng đồng; quản lý đầu tư hiệu quả tránh thất thoát ngân sách, lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phải đủ năng lực theo đúng quy định.

Sở Xây dựng sẽ báo cáo đánh giá tổng thể việc thực hiện công tác thiết kế, xây dựng hè đường bảo đảm văn minh đô thị báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/12/2017.

Xuân Hưng