Sáp nhập Mediplast vào Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam là đúng luật

06:49, 18/11/2017
|

(VnMedia) - Bộ Y tế vừa có công văn phúc đáp công văn số 10804/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị của Bà Lê Thị Minh Châu - cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast (Mediplast) liên quan đến nội dung thoái vốn nhà nước, sáp nhập giữa Mediplast vào Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP (VINAMED). Theo đó, Bộ Y tế khẳng định, toàn bộ quy trình sáp nhập Mediplast vào VINAMED đã được thực hiện hoàn toàn đúng luật.

Theo công văn của Bộ Y tế, kể từ ngày 12/7/2016, VINAMED là doanh nghiệp cổ phần, không còn là doanh nghiệp nhà nước, mọi hoạt động của VINAMED được tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động công ty cổ phần thông qua Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty.

Bộ Y tế cũng khẳng định, việc chuyển nhượng 750.000 cổ phần tại Mediplast và 358.333 cổ phần tại Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco là các khoản đầu tư của VINAMED tại các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của VINAMED theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của VINAMED. Về quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư, VINAMED là doanh nghiệp cổ phần, không phải công ty nhà nước; do đó VINAMED không thuộc đối tượng áp dụng theo điều 38, Nghị định 91/2015/NĐ-CP về chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên (không vi phạm nghị định 91/2015/NĐ-CP).

Công văn của Bộ Y tế cũng nhận định, việc sáp nhập Mediplast vào VINAMED đã được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Khoản 2, điều 95 Luật Doanh nghiệp năm 2014. VINAMED cũng đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau quá trình thẩm định hồ sơ chặt chẽ.

Liên quan đến việc sáp nhập Mediplast vào VINAMED thành một pháp nhân dẫn đến thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước từ 20% xuống còn 14%, Bộ Y tế cho rằng, số cổ phần nhà nước trong VINAMED vẫn được giữ nguyên là 1.760.000 cổ phần, sự thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước là do vốn điều lệ của VINAMED sau sáp nhập tăng lên (từ 88 tỷ đồng lên hơn 125 tỷ đồng). Việc sáp nhập không làm giảm trị giá số vốn nhà nước, số lượng cổ phần nhà nước tại VINAMED. Toàn bộ số cổ phần này cũng đã được chuyển giao cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vào ngày 10/10/2017. Mặt khác tỷ lệ vốn Nhà nước tại Vinamed vẫn còn tiếp tục thay đổi vào năm 2018 khi toàn bộ số vốn nhà nước sẽ được SCIC thực hiện thoái toàn bộ.

Bộ Y tế cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực của VINAMED sau sáp nhập: doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 126 tỷ, tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 16.5 tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân người lao động là 10.2 triệu đồng/tháng; Dự án đầu tư nhà máy Nhựa Y tế tại Bắc Ninh đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Trước đó, theo Công văn số 15314/BTC-TCDN của Bộ Tài chính trả lời các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn góp và các hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng khẳng định, kể từ ngày 12/7/2016, mọi hoạt động của VINAMED đều thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đặc biệt, VINAMED là công ty cổ phần, không phải là doanh nghiệp nhà nước, do đó phần vốn mà VINAMED đầu tư vào các công ty khác là vốn của công ty cổ phần; được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINAMED và các pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Phạm Lê


Ý kiến bạn đọc