Cán bộ đã nghỉ hưu, có đơn tố cáo vẫn phải bị xử lý

14:05, 08/11/2017
|

(VnMedia) Trong khi Chính phủ đề nghị không tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của người đã nghỉ hưu thì Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị vẫn phải xem xét, thụ lý và giải quyết, dù người đó là ai.

Sáng nay (8/11), Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Theo giải trình của Chính phủ, tiếp thu ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, Dự án Luật đã được chỉnh lý theo hướng không quy định về việc tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ  của người đã nghỉ hưu (nguyên là cán bộ, công chức, viên chức).

Lý do, theo giải thích của Chính phủ thì Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức chưa có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo giải trình của Chính phủ

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra vấn đề này do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày cho rằng, khi thấy có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, người tố cáo báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật tiếp diễn, khắc phục các hậu quả của hành vi vi phạm và cuối cùng mới là xử lý đối với người vi phạm (người bị tố cáo).

”Vì vậy, khi tiếp nhận tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ bất kể người có hành vi vi phạm còn đang đương chức hay đã nghỉ hưu, chuyển công tác khác thì cơ quan có thẩm quyền đều có trách nhiệm xem xét, thụ lý và giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo và pháp luật có liên quan” - Uỷ ban Pháp luật đề nghị.

Theo Uỷ ban Pháp luật, việc quy định rõ trong Luật này về thẩm quyền xem xét, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay không còn là cán bộ, công chức, viên chức như đã thể hiện tại khoản 4 Điều 12 của dự thảo Luật là phù hợp.

”Đây là nội dung bổ sung rất quan trọng và kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng có hành vi vi phạm pháp luật khi còn đương chức; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao” – báo cáo giám sát nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, có đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm thẩm quyền giải quyết đối với loại tố cáo này cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện cho quá trình xác minh, kết luận và xử lý người vi phạm, bởi có những trường hợp người bị tố cáo đã chuyển qua nhiều cơ quan, tổ chức, vị trí công tác khác nhau.

Đơn nặc danh: Cứ có bằng chứng, căn cứ là được thụ lý

Về hình thức tố cáo, báo cáo giải trình của Chính phủ cho biết, Chính phủ giữ nguyên quy định 2 hình thức tố cáo như trong dự thảo Luật là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, không mở rộng hình thức tố cáo qua điện thoại, fax, thư điện tử, “nhằm tránh tình trạng tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ”.

Cũng theo giải thích của Chính phủ, “trong bối cảnh hiện nay quy định việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo thông qua điện thoại, fax, hộp thư điện tử là khó khả thi.”

Tuy nhiên, báo cáo giám sát của Uỷ ban Pháp luật của Quốc Hội cho biết, đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật đề nghị không nên chỉ giới hạn ở 2 hình thức tố cáo như Luật hiện hành để phù hợp hơn với trình độ phát triển của xã hội, của công nghệ như hiện nay. 

Nguyễn Khắc Định
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra

“Cơ sở quan trọng nhất để quyết định thụ lý, giải quyết tố cáo vẫn là nội dung tố cáo phải có căn cứ, có cơ sở để xác minh, kết luận. Việc tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại thực chất cũng chỉ là các phương thức thể hiện khác nhau của 2 hình thức tố cáo mà dự thảo Luật đã quy định là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp. Vì vậy, đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định tố cáo có thể thực hiện bằng đơn và các hình thức khác theo quy định của pháp luật (hình thức khác có thể bao gồm thư điện tử, fax, điện thoại mà các luật khác đã quy định)” - Uỷ ban Pháp luật nêu ý kiến.

Theo Uỷ ban Pháp luật, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân thực hiện quyền Hiến định và cũng thống nhất với quy định của một số luật hiện hành, như Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Tố tụng hình sự đều có quy định về việc tiếp nhận tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm qua điện thoại, qua mạng thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin khác; Luật Giao dịch điện tử cũng đã quy định về giá trị của văn bản điện tử và chữ ký điện tử.

Về đơn tố cáo nặc danh, Dự thảo luật do Chính phủ xây dựng quy định không giải quyết tố cáo nặc danh, không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo nhằm đề cao trách nhiệm của người tố cáo, cũng như hạn chế tình trạng tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ; lợi dụng quyền tố cáo để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Pháp luật, trong thực tiễn, có trường hợp do sợ bị trả thù, trù dập nên người tố cáo không nêu rõ họ tên, địa chỉ nhưng trong đơn tố cáo có nội dung rõ ràng, cụ thể, gửi kèm nhiều bằng chứng chứng minh các hành vi vi phạm như băng hình, ghi âm, tài liệu…và các cơ quan nhà nước không gặp khó khăn khi xác minh, kết luận. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc