Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

10:24' 20/09/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 6489/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành. 
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Ảnh minh họa
 
Theo đó, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban; ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT làm Phó Ban thường trực; Các ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đâu tư, ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó ban cùng một số thành viên khác.
 
Ban Chỉ đạo này sẽ thay mặt UBND Thành  phố chỉ đạo công tác đi dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội; tổ chức thực triển khai thực hiện Quyết định 130/QĐ-Ttg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp trong nội thành Hà Nội, đồng thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời.
 
Xuân Hưng