Hà Nội mạnh tay xử lý người gây bạo lực giới

10:27, 09/04/2017
|

(VnMedia) - Hà Nội đặt mục tiêu từ năm 2017 đến năm 2020, sẽ có 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được can thiệp và hỗ trợ kịp thời; Có ít nhất 70% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được tư vấn và có hình thức xử lý…

Đánh vợ
70% vụ bạo hành giới sẽ bị xử lý - ảnh minh họa

Thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừ ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ năm 2017 đến năm 2020: 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được can thiệp và hỗ trợ kịp thời; Có ít nhất 70% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, được tư vấn và có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật; Tầm nhìn đến năm 2030: Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn Thành phố, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác gắn với các Chương trình, Kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là các địa phương, đơn vị, tổ chức có tình trạng bạo lực trên cơ sở giới xảy ra nhiều hoặc có nguy cơ cao (bao gồm nhóm có nguy cơ cao gây bạo lực và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn Thành phố. Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc