Quy định mới về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

21:27, 09/03/2017
|

(VnMedia) - Theo Dự thảo Thông tư mới, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khi khám bệnh có thể cung cấp số định danh cá nhân hoặc xuất trình Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay hộ chiếu còn giá trị hiệu lực; thẻ học sinh, sinh viên... thay thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Thẻ bảo hiểm y tế
Ảnh minh họa

Theo Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế (dự kiến có hiệu lực từ 1/6/2017), người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp số thẻ BHYT hoặc xuất trình thẻ BHYT có ảnh.

Tuy nhiên, trong trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải cung cấp số định danh cá nhân hoặc xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân còn giá trị hiệu lực; chứng minh nhân dân còn giá trị hiệu lực (bao gồm cả chứng minh quân đội); hộ chiếu còn giá trị hiệu lực; thẻ học sinh, sinh viên, học viên còn giá trị hiệu lực (đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi làm chứng minh minh nhân dân); các giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nơi người đó đang công tác, làm việc cấp hoặc xác nhận.

Cũng tại Dự thảo, Bộ Y tế quy định trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình BHYT. Trường hợp không xuất trình BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh.

Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế hoặc người được thủ trưởng cơ sở y tế ủy quyền và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định.

Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và cung cấp số định danh cá nhân hoặc xuất trình chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu…

Dự thảo cũng quy định cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, ngoài các thủ tục quy định, không được tạm giữ thẻ BHYT của người bệnh. Trường hợp cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ BHYT, giấy chuyển viện, các giấy tờ liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.

Về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh không xuất trình thẻ BHYT, Dự thảo quy định cơ sở y tế có trách nhiệm tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được khám bệnh, chữa bệnh kèm theo bản chụp giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế hoặc người được thủ trưởng cơ sở y tế ủy quyền và cha hoặc mẹ hoặc người đại diện của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định.

Trường hợp người bệnh không mang theo thẻ BHYT tại thời điểm làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh thì có trách nhiệm cung cấp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các giấy tờ sau, số của thẻ bảo hiểm y tế hoặc các giấy tờ chứng minh tên tuổi.

Trường hợp người bệnh không mang theo thẻ BHYT tại thời điểm làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh và không cung cấp được các thông tin quy định thì thực hiện việc thanh toán như đối với người không có thẻ BHYT và chỉ được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT kể từ thời điểm xuất trình thẻ BHYT.

Dự kiến, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2017.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc