Hà Nội sắp có cơ chế khuyến khích tự nguyện tinh giản biên chế

21:10, 29/12/2016
|

(VnMedia) - Hà Nội đang xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để ban hành cơ chế đặc thù khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế…

Chiều 29/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ TP khẳng định, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy đối với toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã.

“Thành phố đã xác định một trong những giải pháp căn bản, trọng tâm để tinh giản biên chế, giảm chi từ ngân sách nhà nước cho dịch vụ công, đó là chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công sang tự chủ toàn phần và công ty cổ phần" - ông Sáng cho biết.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, đặc biệt là sẽ ban hành cơ chế đặc thù của Thành phố khuyến khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế. Theo ông Sáng, hiện nay Thành phố đang xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính và theo mô hình mới, hoàn thành đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở hướng dẫn của bộ chuyên ngành, làm cơ sở xác định biên chế, số lượng người làm việc và bố trí, sử dụng đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, ngạch CBCCVC.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế tự chủ, sang công ty cổ phần, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế. Sớm hoàn thành việc xây dựng quy trình giải quyết công việc cụ thể, đặc biệt là các thủ tục liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4, năng suất lao động và hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước tích hợp dữ liệu dùng chung, đồng bộ.

Đặc biệt, TP xác định năm 2017 là năm đột phá căn bản về công nghệ thông tin.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng Thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy. “Cần quan tâm đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, không thể gắn cá nhân vào công tác tổ chức, sắp xếp vì sẽ thất bại” - Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư yêu cầu tập trung tham mưu việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, nghiêm túc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017.

Kiện toàn, rà soát bộ máy, thu gọn đầu mối, bố trí sắp xếp công chức theo đề án vị trí việc làm, chủ động đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ vì “chất lượng cán bộ quyết định chất lượng công vụ” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng TP cần làm tốt công tác tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ, có các cơ chế, giải pháp mạnh dạn, đột phá để thu hút cán bộ cho bộ máy của TP, đặc biệt trẻ hóa nguồn quy hoạch, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Năm 2016, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu thực hiện điều động, luân chuyển 23 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đồng thời tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm 63 cán bộ, giới thiệu 100 cán bộ ứng cử các chức diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc