Hà Nội: Tham nhũng tiềm ẩn trong quản lý, sử dụng đất đai

13:40, 29/11/2016
|

(VnMedia) - Báo cáo của Hà Nội cho biết tham nhũng đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan…

sai phạm đất đai
Ảnh minh họa

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội cho thấy, năm 2016, Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai 330 cuộc thanh tra, đã kết luận 268 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

Liên quan đến lĩnh vực khiếu nại tố cáo, năm 2016, Hà Nội đã kiểm điểm trách nhiệm 38 tập thể và 130 cá nhân để xảy ra sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ.

Nhận xét về tình hình tham nhũng, báo cáo của UBND Thành phố cho biết, mặc dù Thành phố đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhưng tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, tài chính, hải quan… Tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi và lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng.

“Vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội và là một yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội" - Báo cáo của UBND Thành phố nhận định.

Ngoài việc nêu nguyên nhân khách quan, báo cáo cho rằng công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế…, Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng gửi HĐND Thành phố do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký đi sâu vào phân tích nguyên nhân chủ quan, theo đó một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.

Đồng thời, một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; các cơ quan phòng chống tham nhũng tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Về chương trình phòng, chống tham nhũng năm 2017, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội ngoài việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hiện mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí” thì sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng xin - cho, tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước…

Thành phố cũng sẽ tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc xây dựng chính sách, pháp luật, quá trình chuẩn bị, trình, ban hành các quyết định, văn bản hành chính cá biệt; cải cách chế độ tiền lương, thực hiện chính sách tiền lương, đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức và trong một số lĩnh vực đặc thù…

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức về phòng chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

Theo báo cáo về kết quả điều tra truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, năm 2016, Công an Thành phố đã khởi tố 17 vụ với 44 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 14 vụ với 35 bị can; đình chỉ 2 vụ với 3 bị can. Hiện đang điều tra 12 vụ với 41 bị can.

Cùng với đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã truy tố, chuyển tòa 12 vụ với 34 bị can; đình chỉ 1 vụ 1 bị can và hiện đang giải quyết 6 vụ 17 bị can.

Tòa án nhân dân Thành phố đã xét xử 17 vụ với 75 bị cáo; trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 9 vụ với 33 bị cáo. Hiện còn 7 vụ với 30 bị cáo.

MD


Ý kiến bạn đọc