Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa rà soát số phó giám đốc sở

20:10, 02/09/2016
|

(VnMedia) - Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa rút kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí nhân sự Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) bảo đảm đúng quy định của pháp luật.  

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát và có giải pháp để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.  

Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước, kiến nghị giải pháp bảo đảm chấp hành các quy định về số lượng cấp phó.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng.  Trước đó, ngày 28/7, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm này. Thời điểm đó, số Phó giám đốc của Sở này đã tăng lên thành 8 người sau khi bổ nhiệm thêm 2 người mới.

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc