Chủ tịch Nguyễn Đức Chung "ấn định" số Phó Giám đốc Sở

11:25' 14/09/2016 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký một loạt quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Sở, ngành của Thành phố, trong đó nêu cụ thể số Phó Giám đốc của từng Sở...

Nguyễn Văn Phong
Sở Xây dựng chỉ được phép có không quá 3 Phó Giám đốc. Ảnh minh họa

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, đối với Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu chỉ được phép có không quá 3 Phó Giám đốc; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải tạm thời giữ nguyên số Phó Giám đốc hiện tại và chỉ được bổ sung khi ít hơn số lượng quy định.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường được phép có không quá 4 Phó Giám đốc.

Với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung quyết định tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Trưởng Ban hiện có và chỉ được bổ sung Phó Trưởng Ban khi số lượng ít hơn quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự tại các cơ quan, ban ngành của Hà Nội, tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 12/9, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội đã rất tích cực trong việc sắp xếp bộ máy. Theo đó, giai đoạn trước đã giảm 4000 người, 959 chi bộ... Giai đoạn vừa qua tập trung giảm 9 đầu mối phòng ban ở Mặt trận tổ quốc, khối UBND giảm được 46 phòng ban, 26 trưởng phòng, 116 phó phòng và giảm được 121 đơn vị trực thuộc các sở ngành…

Xuân Hưng