Hà Nội tiếp tục "cơn lốc" tinh giản cán bộ

10:37, 11/08/2016
|

(VnMedia) - Hà Nội vừa thành lập Tiểu ban Chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố quản lý theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ...

tinh giản biên chế
Ảnh minh họa

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Tiểu ban. Các Ủy viên bao gồm 6 Phó Chủ tịch Thành phố là các ông Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Các ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ được phân công làm Ủy viên Thường trực.

Ông Hà Minh Hải – Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Tứ – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng UBND Thành phố cùng làm Ủy viên của Tiểu ban.

Theo Quyết định, Tiểu ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và theo các kế hoạch của Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, hôm 2/8, giải trình trước các đại biểu HĐND Thành phố về công tác kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, ông Chung cho biết thành phố Hà Nội đã xây dựng cơ bản xong đề án sắp xếp bộ máy của 22 sở, các ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp công lập do UBND thành phố quản lý.

Cụ thể, đã sắp xếp được 10 sở và đã giảm được 21 phòng. Với 24 đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 21 trưởng phòng và 63 phó phòng.

Cũng theo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung, bước tiếp theo Thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp đối với 12 sở và 70 ban quản lý dự án thuộc thành phố quản lý. Lộ trình đến tháng 10/2016 sẽ hoàn thành việc sắp xếp với 12 sở và 70 ban quản lý dự án, khi đó sẽ giảm được 37 phòng, giảm 18 trưởng phòng, giảm 93 phó trưởng phòng và giảm 35 ban quản lý dự án.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, đây là con số lớn, nếu không làm thận trọng, tỉ mỉ, không đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người lao động, cũng như tính chất công việc thì sẽ gây xáo trộn. 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc