Tổng Bí thư: Công tác nhân sự là nhiệm vụ hệ trọng của kỳ họp

15:56, 20/07/2016
|

(VnMedia) - “Đề nghị các đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu và phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước” – Tổng Bí thư nói trong phiên khai mạc sáng 20/7.

Sáng nay (20/7), Quốc hội khóa 14 đã khai mạc Kỳ họp đầu tiên.

QH khóa 14
Quốc hội khóa 14 khai mạc Kỳ họp đầu tiên

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng 494 đại biểu vừa được cử tri cả nước tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa 14. Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử ngày 22/5 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

"Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước" – bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu Quốc hội khóa 14 cần nỗ lực rèn luyện không ngừng, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu người đại biểu của nhân dân.

"Nhân dịp này, tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần đồng lòng, đồng thuận của cử tri, đồng bào và chiến sĩ cả nước; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử" – Chủ tịch Quốc hội nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Công tác nhân sự là nhiệm vụ hệ trọng

Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những việc mà Quốc hội khóa 13 đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại.

Với bối cảnh trong nước và quốc tế mà Quốc hội khóa 14 đối mặt, khi bắt đầu trọng trách của mình, Tổng bí thư kiến nghị Quốc hội quan tâm thực hiện một số định hướng lớn.

"Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò và hiệu lực quản lý của nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn đinh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh", Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư nhấn mạnh yêu cầu đến năm 2020 phải có đủ các đạo luật cơ bản cần thiết, trong đó, phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo phù hợp điều kiện Việt Nam. Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá bằng cách hướng lái hệ thống pháp luật đi con đường khác.

Về công tác nhân sự của kỳ họp, Tổng bí thư lưu ý đây là nhiệm vụ hệ trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.

"Căn cứ tiêu chuẩn chung của cán bộ, chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, kết hợp yêu cầu trước mắt và để chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, kết hợp tính kế thừa và phát triển, đề nghị các đại biểu Quốc hội dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu và phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư nhắn nhủ: "Cá nhân đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri và Quốc hội, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ vai trò người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tích cực chủ động đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. Đồng thời nêu cao phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh với tham ô, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực". 

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc