Ông Nguyễn Hạnh Phúc tái đắc cử Tổng thư ký Quốc hội

16:47, 22/07/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay (22/7), Quốc hội đã bầu các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước.

Nguyễn Hạnh Phúc
Ông Nguyễn Hạnh Phúc tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội

Kết quả kiểm phiếu do ông Bùi Văn Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố chiều 22/7 cho thấy, 12 người được giới thiệu đều đã được Quốc hội bầu giữ các chức vụ theo Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, ông Hà Ngọc Chiến - Uỷ viên Uỷ ban TVQH được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV, với 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Nguyễn Khắc Định - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội khoá XIV, với 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Bà Lê Thị Nga, Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội khoá XIV, với 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Vũ Hồng Thanh - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV, với 76,11% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính  Ngân sách của QH khoá XIV, có 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Võ Trọng Việt - Thượng tướng, Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV, với 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Phan Thanh Bình - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và  Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV, với 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Bà Nguyễn Thuý Anh - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV, với 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nhệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV, với  96,56% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Uỷ viên uỷ ban TVQH khoá XIV giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV, với 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Uỷ viên Uỷ ban TVQH khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV, với 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Cũng trong chiều cùng ngày, Quốc hội đã bầu chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước. Kết quả, ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, với 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước đó, sáng 22/7, với lần lượt: 97,98%; 97,57%; 97,17% và 96,76% đại biểu Quốc hội tán thành, các ông bà: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tòng Thị Phóng, Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc