Hà Nội công khai mức giá bồi thường tuyến đường thuộc quận Hoàng Mai

15:32, 25/05/2016
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, đơn giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng - Quốc lộ 1A tại phường Định Công và phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo quyết định, hệ số, đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Định Công ở vị trí 1 là 1,87 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố, tương ứng với giá đất là 48.620.000 đồng/m2.

Vị trí 2, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,94 lần so với giá đất ở quy định trên, tương ứng với giá đất là 28.246.000 đồng/m2.

Vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,91 lần, tương ứng với giá đất là 22.844.000 đồng/m2. Vị trí 4, xác định theo giá đất vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,91 lần, tương ứng với giá đất là: 22.844.000 đồng/m2. 

Bên cạnh đó, vị trí 1 đường Định Công - Lê Trọng Tấn (ven sông), hệ số điều chỉnh giá đất là 1,83 lần, tương ứng với giá đất là 40.260.000 đồng/m2.

Vị trí 2 (ven sông), hệ số điều chỉnh giá đất là 2,0 lần, tương ứng với giá đất là 25.080.000 đồng/m2. Vị trí 4, (ven sông, tính theo giá đất vị trí 3), hệ số điều chỉnh giá đất là 1,99 lần, tương ứng với giá đất là 20.577.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường Định Công Hạ, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,97 lần, tương ứng với giá đất là 21.709.000 đồng/m2. Vị trí 3, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,94 lần, tương ứng với giá đất là 16.808.000 đồng/m2. Vị trí 4, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,94 lần, tương ứng với giá đất (làm tròn số ) là 16.808.000 đồng/m2.


Ý kiến bạn đọc