Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ vào ngày 7/4

08:46, 21/03/2016
|

(VnMedia) - Theo Chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, bắt đầu từ ngày 30/3, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu những chức danh quan trọng. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ vào ngày 7/4 sau khi được Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội
Quang cảnh một trong các kỳ họp Quốc hội. Ảnh minh họa

30/3: Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ Tư (30/3), Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Buổi chiều, từ 15, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có). Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiế. Ban kiểm phiếu này sẽ tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội trình dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu; Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu;.

Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cuối ngày, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

31/3: Bầu Chủ tịch Quốc hội - miễn nhiệm  Chủ tịch nước

Sáng ngày thứ năm (31/3), buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Cũng trong buổi sáng này, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, sau đó các đại biểu thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, từ 15h, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có); Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước; Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

2/4: Bầu Chủ tịch nước -  miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước

Công tác bầu Chủ tịch nước sẽ được thực hiện vào sáng thứ Bảy (2/4). Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ  tuyên thệ.

Cũng trong buổi sáng 2/4, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngày 6/4:  Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/4: Bầu Thủ tướng Chính phủ

Buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận,  biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ.

Cũng trong buổi sáng này,  Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sau đó sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; Chủ tịch nước sau đó sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 8/4, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu sau đó sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Buổi chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.  Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngày 9/4, buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;  Thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 


Ý kiến bạn đọc