Ngày mai, cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đô thị mới Cầu Giấy

16:37, 15/03/2016
|

(VnMedia) - Liên quan đến việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà Trung tâm thương mại dịch vụ tại ô đất có ký hiệu D28 khu đô thị mới Cầu Giấy, ngày 15/3, UBND quận Cầu Giấy đã có thông tin chính thức tới báo chí.

Khu đất D28 khu đô thị mới Cầu Giấy
Khu đất D28 khu đô thị mới Cầu Giấy


Thông tin về vấn đề này, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: Liên quan tới dự án UBND TP Hà Nội quyết định số 6780/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 244.988m2 đất tại các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu và Yên Hoà, quận Cầu Giấy giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy.

Tổng diện tích thu hồi của dự án: 15.832,8 m2/57 phương án của 57 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. UBND quận Cầu Giấy đã phê duyệt toàn bộ 57 phương án/15.832,8 m2. Đến nay đã có 56 phương án/15.587,8 m2 nhận tiền theo phương án được duyệt và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (tỷ lệ đạt 98,5 %).

Hiện còn 01 phương án chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng với diện tích 245 m2 đất nông nghiệp cá thể, đứng tên chủ sử dụng Nguyễn Văn Phẩm (đã chết) – các đồng thừa kế hàng thứ nhất gồm các ông/bà: Nguyễn Chí Phương, Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Ngọc Sung.

Quá trình giải quyết 01 phương án chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng nêu trên, theo UBND quận Cầu Giấy, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã thông báo thu hồi đất, quy chủ sử dụng đất, điều tra hiện trạng, xác nhận nguồn gốc đất, công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án và niêm yết công khai, tổ chức chi trả tiền, nhận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án được UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án của dự án, các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm (đã chết) có khiếu nại các quyết định thu hồi đất, cưỡng chế của UBND quận Cầu Giấy và đề nghị dừng thực hiện Quyết định cưỡng chế, một số nội dung liên quan đến dự án, quy trình thực hiện GPMB của dự án; yêu cầu Chủ đầu tư phải thỏa thuận với gia đình.

Với những khiếu nại trên, ngày 20/11/2014, UBND phường Dịch Vọng đã có văn bản số 554/UBND về việc trả lời các kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hương và các thành viên gia đình. Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND phường mời các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm đến vận động gia đình chấp hành Quyết định thu hồi đất và nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng các đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Phẩm nêu trên không nhận giấy mời và không đến nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ngày 24/12/2015, UBND quận Cầu Giấy nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương  những quận Cầu Giấy đã mời 3 lần nhưng bà Nguyễn Thị Hương đến để làm việc, không có lý do. Do đó, UBND quận Cầu Giấy đã có thông báo dừng xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hương.

Ngày 08/01/2016, UBND quận Cầu Giấy ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất. Ngày 20/01/2016, UBND quận ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời niêm yết công khai và gửi đến hộ gia đình theo quy định.

UBND quận Cầu Giấy sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 phương án diện tích 245 m2 chưa thực hiện bàn giao mặt bằng vào ngày 16/3/2016.


Ý kiến bạn đọc