Hà Nội: Phát hiện nhiều đơn vị chưa công khai thủ tục hành chính

08:54, 23/02/2016
|

(VnMedia) - Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra công vụ từ ngày 15/02/2016 đến ngày 19/02/2016, kết quả cho thấy nhiều đơn vị chưa công khai đầy đủ các thủ tục hành chính.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đã hành lập đoàn Kiểm tra và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2016 đối với các Sở, Ban, Ngành; UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, trọng tâm là: việc tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với các tổ chức và công dân; thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương...

Đến nay, đoàn Kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 13 đơn vị, trong đó: 1 đơn vị cấp Sở (Sở Xây Dựng), 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Đan Phượng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phúc Thọ, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận Hai Bà Trưng), 03 UBND cấp huyện (Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ), 05 đơn vị cấp xã (xã Đan Phượng - huyện Đan Phượng); các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Du thuộc quận Hai Bà Trưng), 1 đơn vị ngành dọc thuộc Trung ương đặt trên địa bàn Thành phố (Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Phúc Thọ).

Theo Sở Nội vụ, qua kiểm tra công vụ tại các đơn vị cho thấy:,hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và tổ chức về cơ bản được duy trì ổn định; đa số đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc tại cơ quan, công sở với thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương; tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có những chuyển biến tích cực.

Một số đơn vị có báo cáo đã tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Thủ tục hành chính
 

Nhiều đơn vị chưa công khai thủ tục hành chính

Bên cạnh những kết quả tích cực thì đoàn kiểm tra cũng phát hiện những đơn vị chưa quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ.

Theo đó, UBND xã Đan Phượng, UBND phường Ô Chợ Dừa chưa thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND.

UBND quận Hai Bà Trưng chưa niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến Hội, quỹ thuộc lĩnh vực Nội vụ theo quyết định số 7095/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

UBND phường Nguyễn Du thuộc quận Hai Bà Trưng hiện đang niêm yết công khai các danh mục thủ tục đã cũ và không còn hiệu lực.

Trong khi đó, Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Phúc Thọ chưa công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ sở pháp lý, tên thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú theo các quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phúc Thọ chưa công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ sở pháp lý, tên thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với việc chấp hành quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đoàn kiểm tra phát hiện văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Phúc Thọ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND xã Đan Phượng có mở sổ nhật ký ghi chép nhưng không ghi đủ nội dung trong các cột mục của sổ nhật ký, trong đó có cột ký nhận kết quả của công dân, tổ chức.

Về việc chấp hành thời gian giải quyết TTHC, tác phong làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện UBND phường Ô Chợ Dừa chưa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết vào tất cả các ngày làm việc (Chiều thứ hai hằng tuần, UBND phường họp giao ban không tiếp dân).

Trong khi đó, Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Phúc Thọ chưa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết vào tất cả các ngày làm việc (đơn vị quy định tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; trả kết quả vào thứ Năm, thứ Bảy).

Việc đề nghị công dân bổ sung hồ sơ của Sở Xây Dựng cũng chưa đúng thời hạn quy định; Việc đeo biển tên chưa được thực hiện đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phúc Thọ.

Về việc xử lý kết quả kiểm tra, sở Nội vụ cho biết, qua các cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có các biên bản kiểm tra, văn bản thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục và xử lý các trường hợp có những thiếu sót, khuyết điểm; các văn bản thông báo kết quả kiểm tra đã được gửi tới các cơ quan chủ quản của các đơn vị được kiểm tra và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ để báo cáo.

Trong thời gian tới Sở Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra công vụ theo nhiệm vụ được UBND Thành phố giao. Sau khi UBND Thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2016, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ liên ngành, có sự tham gia của lãnh đạo và công chức của Văn phòng UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp để tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ trên địa bàn Thành phố.


Ý kiến bạn đọc