Thủ tướng phê chuẩn nhiều nhân sự mới

21:29, 22/12/2015
|

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lai Châu.

Cụ thể, tại Quyết định 2333/QĐ-TTg, Quyết định 2349/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Trần Hoàng Tựu, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Quyết định 2331/QĐ-TTg, Quyết định 2344/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Phan Anh Vũ, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 2339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định 2345/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sìn Hồ.

Tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tại Quyết định 2335/QĐ-TTg, Quyết định 2337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Vương Văn Thành, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông Nguyễn Chương, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định 2346/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Trần Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Ý kiến bạn đọc