Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Kiên quyết chống bệnh hình thức

21:28, 22/12/2015
|

(VnMedia) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương kiên quyết chống bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong việc đánh giá, xét tặng các danh hiệu thi đua...

bệnh hình thức
Ảnh minh họa

Tại phiên họp tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá, năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm, chỉ đạo các cấp, các ngành lồng ghép việc thực hiện Phong trào vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đưa các hoạt động của Phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt của đời sống văn hóa - xã hội.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương vẫn chưa kịp thời, do đó phong trào ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn lúng túng; nhận thức của người dân trong việc phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa còn chưa được quan tâm đúng mức...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, tạo những chuyển biến mới của Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hành chính, kinh tế, đặc biệt coi trọng giải pháp vận động, giáo dục thuyết phục nhằm tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong mỗi giai đoạn, trên cơ sở đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và sự tự giác của mỗi người dân...

Nhân rộng mô hình hay về xây dựng đời sống văn hóa

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện và ban hành tài liệu hỏi đáp về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện trong Quý I/2016.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động đề xuất phương án đổi mới công tác kiểm tra; xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhất là ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn hoặc địa phương có cách làm hay, hiệu quả để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình.

Đồng thời tiếp tục duy trì và đổi mới tổ chức giao ban cụm về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Việc tổ chức Hội nghị giao ban cần hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan để thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2011 - 2016, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào cụ thể về: bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường…

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời; gắn danh hiệu của phong trào với các danh hiệu thi đua; nghiên cứu, đề xuất đưa các danh hiệu của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào văn bản pháp luật về Thi đua - Khen thưởng.

Kiên quyết chống bệnh hình thức, chạy theo thành tích

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, để chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố để nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân.

Đồng thời tăng cường sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện phong trào; kiên quyết chống bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong việc đánh giá, xét tặng các danh hiệu thi đua.

Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch triển khai việc quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường quản lý hỗ trợ tổ chức công đoàn xây dựng nâng cấp các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao phục vụ công nhân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, rút kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trên địa bàn./.


Ý kiến bạn đọc