Năm 2016, đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn

13:31, 26/12/2015
|
Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần đưa công tác giám sát vào cấp xã, cấp huyện trong năm 2016.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ ký kết
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ ký kết

Đặc biệt chú trọng giám sát những vụ tham nhũng lớn 

Theo Quy chế, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. 
 
Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức việc theo dõi, nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý  các tình huống chính trị tại địa bàn chiến lược, trọng điểm quốc gia, các vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền. 
 
Bên cạnh đó là chỉ đạo, tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, điều tra dư luận xã hội,… biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về các vấn đề an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí để dự báo tình hình, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền vận động nhân dân giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức ở những vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…
 
Đối với những vụ án tham nhũng, lãng phí lớn; vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc, tôn giáo, là trí thức, văn nghệ sỹ có danh tiếng; các vụ án hình sự, hành chính, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cũng là những nội dung được Ban Nội chính chủ trì cùng MTTQ theo dõi, tham mưu xử lý.
 
Giám sát chủ tịch huyện
 
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Nội chính Trung ương xác định một số địa bàn trọng điểm để MTTQ Việt Nam phối hợp cùng thực hiện. Hàng quý và 6 tháng, MTTQ sẽ gửi Ban Nội chính Trung ương báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân để hai bên trao đổi.
 
Đối với nội dung giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền liên quan đến người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho rằng công tác này còn mới, lâu nay Mặt trận mới tham gia giám sát tham nhũng thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng (đã phát hiện 30 - 40% dự án có vấn đề). 
 
“Vừa qua mới chỉ giám sát các dự án, vụ việc, còn giám sát về trách nhiệm người đứng đầu chúng tôi còn nghiên cứu. Mặt trận  gần gũi nhân dân nhất là cấp xã. Năm 2016, hai bên sẽ cùng bàn, rà soát việc Mặt trận giám sát ở cấp xã và huyện, từ đó đề xuất có cách thực hiện giám sát ở hai cấp này tương đối đồng bộ để kết luận trách nhiệm người đứng đầu.”- ông Nguyễn Thiện Nhân gợi ý. 
 
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Nguyễn Thiện Nhân, với cấp bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chưa làm được nhưng cấp xã, huyện có thể thực hiện giám sát ngay trong năm 2016. 

 


Ý kiến bạn đọc