Hà Nội: 43 cán bộ chủ chốt không trúng cấp ủy

22:36, 24/12/2015
|

(VnMedia) - Thành ủy Hà Nội nhận định, Đề án nhân sự dù được chuẩn bị kỹ song còn hạn chế về đánh giá và nắm tình hình cán bộ. Có 43 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không trúng cấp ủy tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở…

Đại hội đảng bộ Hà Nội
Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU của Thành ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp được tiến hành nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, qua đó, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trên mọi phương diện, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng bộ, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi.

Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội và việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định theo quy chế bầu cử trong đảng. Kết quả thành công của bầu cử cấp ủy các đảng bộ đã phản ánh uy tín, tín nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ của đảng trước nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm.

Theo đó, Báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài, nội dung dàn trải, chưa nêu bật được mức độ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, so sánh các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra còn ít.

Đề án nhân sự dù được chuẩn bị kỹ song còn hạn chế về đánh giá và nắm tình hình cán bộ. Có 43 cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không trúng cấp ủy tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ cấp chi đảng bộ cơ sở trúng cử còn thấp, đạt 2,9%, nhiều cơ sở không có cán bộ trẻ tham gia cấp ủy;

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở có 8 đồng chí cấp ủy viên không trúng cử ban chấp hành. Tỷ lệ cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở xuống trong cấp ủy khóa mới của nhiều đảng bộ chưa đạt yêu cầu, toàn thành phố mới đạt 3,44%...


Ý kiến bạn đọc