Xóa cơ chế "xin - cho" tuyến xe khách

16:36, 04/11/2015
|

Sau nhiều “lùm xùm” về vấn đề xin chấp thuận tuyến xe khách, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 60, theo đó, các doanh nghiệp vận tải hành khách không còn phải “chạy ngược chạy xuôi” với cơ chế “xin - cho” từ Sở GTVT.

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Nội dung nổi cộm trong Thông tư 60 là bỏ quy định về xin chấp thuận tuyến của Thông tư 63.

Các doanh nghiệp vận tải sẽ không còn phải
Các doanh nghiệp vận tải sẽ không còn phải "xin" Sở GTVT chấp thuận tuyến

Trước đây, các doanh nghiệp muốn kinh doanh vận tải hành khách phải làm hồ sơ xin chấp thuận tuyến của Sở GTVT, dù đã có quy hoạch luồng tuyến chi tiết. Đây được cho là lí do làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”. Thủ tục hành chính này cũng khiến các doanh nghiệp vận tải khốn khổ vì mất rất nhiều thời gian để chờ được các Sở GTVT chấp thuận.

Với quy định mới tại Thông tư số 60 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, các Sở GTVT sẽ phải công bố chi tiết biểu đồ chạy xe, các doanh nghiệp vận tải chỉ cần đăng ký khai thác tuyến. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định được đăng ký khai thác tuyến.

Căn cứ quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở GTVT (đối với tuyến nội tỉnh) và Sở GTVT hai đầu tuyến (đối với tuyến liên tỉnh) thống nhất và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở biểu đồ chạy xe của từng tuyến do Sở GTVT quản lý theo mẫu quy định.

Căn cứ biểu đồ chạy xe đã được công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động lựa chọn và gửi hồ sơ đăng ký khai thác tuyến theo quy định.

Thông tư nêu rõ, trong thời hạn 5 ngày, Sở GTVT hai đầu tuyến phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, hợp tác xã biết việc tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến.

Đối với cơ quan quản lý tuyến, tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến, Sở GTVT quản lý các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; Sở GTVT nơi cấp phù hiệu chủ trì, phối hợp với các Sở GTVT liên quan quản lý tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến liên quan đến phương tiện do mình cấp phù hiệu.

Sở GTVT tổ chức thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT.

(Theo Dân trí)


Ý kiến bạn đọc