Kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị

14:00, 16/11/2015
|

(VnMedia) - Tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khoá XIII đến năm 2015, Đoàn Thư ký Kỳ họp của Quốc hội đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị.

phát triển đô thị
Đoàn Thư ký Kỳ họp yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị

Đánh giá về lĩnh vực xây dựng, Báo cáo tổng hợp của Đoàn thư ký Kỳ họp cho biết, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội. Các chương trình phát triển nhà ở xã hội trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực, đã giúp cải thiện chỗ ở cho hàng trăm ngàn hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc tiếp tục tăng trưởng qua các năm.

Tuy nhiên, theo nhận định của Đoàn Thư ký Kỳ họp, những khó khăn của thị trường bất động sản mới giải quyết được bước đầu,  vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Ngoài ra, Báo cáo cũng lưu ý, trong lĩnh vực xây dựng, cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị, phát triển nhà ở theo đúng quy hoạch và kế hoạch, khắc phục tình trạng lệch pha cung - cầu; Tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa các dự án bất động sản cho phù hợp với quy hoạch, nhu cầu thực tế và khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng trong xã hội; Kiểm soát việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác từ các chủ đầu tư, các nhà môi giới đối với người mua bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

Đoàn Thư ký Kỳ  họp cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh chính sách tín dụng, tài khóa một cách linh hoạt để tạo điều kiện về vốn trung hạn và dài hạn cho các chủ thể tham gia thị trường, giúp cho các doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho mục đích cải thiện nhà ở.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp, đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

Đặc biệt, Đoàn Thư ký Kỳ  họp để nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng; hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đầu tư, đơn giá xây dựng.

Theo Báo cáo, quá trình giám sát cho thấy, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng và ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật về quản lý đô thị, rà soát tổng thể công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch trong cả nước, Đoàn Thư ký đánh giá, công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP có nơi còn thiếu quyết liệt; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ.

“Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sớm xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị; nghiên cứu áp dụng các mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm tài nguyên đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và các nguồn lực xã hội, thân thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững...” - Báo cáo tổng hợp của Đoàn Thư ký Kỳ họp nêu rõ.


Ý kiến bạn đọc