Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các trường Hà Nội

16:18, 12/10/2015
|

(VnMedia) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2015 do Giám đốc Sở Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn.

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 20 cơ sở giáo dục trong thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 10/12/2015. Nội dung kiểm tra sẽ gồm 5 vấn đề: Tổ chức, bộ máy của các đơn vị; Việc tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức, thực hiện các chế độ chính sách và các quy định của cấp trên về cán bộ, viên chức; Kiểm tra công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý; Việc lưu giữ hồ sơ cán bộ, viên chức; Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, qua kiểm tra sẽ giúp các cơ sở giáo dục triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch của Sở GD&ĐT và cơ quan Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, đồng thời giúp các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai có hiệu quả kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, minh bạch và khoa học trong các lĩnh vực hoạt động trong trường học.

Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá kết quả thực hiện công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển các mặt tích cực, điều chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động tại các cơ sở giáo dục. Thực tiễn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ giúp Sở GD&ĐT làm tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, bảo đảm tính kỷ cương, hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở thực chất hơn, sát hơn, từ đó tham mưu để thực hiện kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo kế hoạch của cấp trên hiệu quả hơn.

Thùy Minh


Ý kiến bạn đọc