Bộ TT&TT sẽ thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông

07:13, 11/08/2018
|

Để phát triển mảng Công nghiệp điện tử Viễn thông, sắp tới, Bộ TT&TT sẽ thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng lưới made in Việt Nam, đẩy mạnh ngành công nghiệp điện tử, trong đó có công nghiệp quốc phòng và phát triển IoT.

Sáng ngày 10/8/2018, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước tháng 7 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị.

Quyền Bộ trưởng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ là dẫn dắt, định hướng, tạo cơ chế phát triển cho ngành TT&TT. Các Cục thuộc Bộ cần lập ra một bộ phận chuyên biệt để xây dựng chính sách pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của các Cục, Vụ, góp phần tạo ra khung pháp lý cho cho Ngành và đất nước phát triển.
 
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong quý III đều phải xây dựng KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) để đo lường các văn bản, chính sách đã ban hành, từ đó có những đánh giá định kỳ, đồng thời công bố công khai các kết quả đo lường. Từ 1/10/2018, các đơn vị liên quan nếu không có các KPI coi như vi phạm khuyết điểm, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Cũng tại Hội nghị, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm rõ những lĩnh vực hoạt động của Ngành. Theo đó, các lĩnh vực này được chia thành hai mảng: mảng Công nghệ và mảng Tuyên truyền. Trong đó mảng Công nghệ được chia thành ba nhóm: Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin và Công nghiệp Điện tử Viễn thông.
 
Mảng Tuyên truyền góp phần tạo sự ổn định xã hội, tạo niềm tin cho người dân, cho xã hội, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển.
 
Quyền Bộ trưởng khẳng định, Bộ TT&TT là Bộ công nghệ, Bộ đi đầu, làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng, vai trò hạt nhân đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo kịp thời đại; Bộ TT&TT là Bộ chuyển đổi số, giúp đất nước dùng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có đánh giá cán bộ, giải quyết vấn đề tham nhũng...
 
Lãnh đạo Cục tin học hóa báo cáo Bộ trưởng tại hội nghị
Lãnh đạo Cục tin học hóa báo cáo Bộ trưởng tại hội nghị
 
Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: Bưu chính đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ cao, sẽ là hạ tầng quan trọng cho thương mại điện tử và logistic. Về Viễn thông, tài nguyên lớn nhất là cơ sở dữ liệu; phải quy hoạch lại và cho các doanh nghiệp thử nghiệm ngay 5G; Về CNTT, phải coi chuyển đổi số là ưu tiên số 1.
 
Để phát triển mảng Công nghiệp điện tử Viễn thông, sắp tới, Bộ TT&TT sẽ thành lập Vụ Công nghiệp Điện tử Viễn thông với nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng lưới made in Việt Nam, đẩy mạnh ngành công nghiệp điện tử, trong đó có công nghiệp quốc phòng và phát triển IoT. Quyền Bộ trưởng yêu cầu Tập đoàn Viettel từ nay tổ chức đấu thầu thiết bị viễn thông tại thị trường Việt Nam cũng như các thị trường quốc tế phải mời VNPT tham gia đấu thầu. VNPT, Viettel – hai doanh nghiệp đã sản xuất được các thiết bị viễn thông, CNTT cần cung cấp cho các nhà mạng còn lại dùng thử. Nếu chất lượng tương đương, giá cả tương đương phải ưu tiên dùng hàng sản xuất trong nước. Mobifone cần đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thông qua việc thành lập Viện nghiên cứu phát triển và sản xuất.
 
Về vai trò của các Sở TT&TT, Quyền Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của các Sở trong việc thực hiện vai trò quản lý Nhà nước của Bộ tại địa phương. Cần phải coi các Sở là lực lượng của Bộ, quản lý nhân sự các Sở như quản lý các đơn vị trong Ngành. Vụ TCCB cần phải nhanh chóng xây dựng các khuyến nghị về tiêu chí bổ nhiệm Giám đốc Sở TT&TT tại các địa phương vì Bộ TT&TT là một Bộ về công nghệ.
 
Giải đáp ý kiến của lãnh đạo Sở TT&TT TPHCM về vai trò của Bộ TT&TT và của Sở TT&TT trong xây dựng Chính phủ điện tử, Quyền Bộ trưởng cho biết, theo Nghị quyết mới của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT sẽ đóng vai trò hạt nhân. Theo đó, Văn phòng Chính phủ, đại diện cho Chính phủ, sẽ là người đặt hàng còn Bộ TT&TT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tại địa phương, vai trò thuộc về Văn phòng UBND tỉnh và Sở TT&TT tỉnh. Đồng thời, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo Cục Tin học hóa chịu trách nhiệm phổ biến, truyền thông vấn đề này đến tất cả các Sở TT&TT trong cả nước.
 
Đối với kiến nghị của Sở TT&TT TPHCM về những khó khăn trong quản lý các trang thông tin điện tử và văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí Trung ương tại các địa phương, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo Cục Báo chí cần phải xử lý thật nghiêm ngay trong tháng 8 những những báo, tạp chí nào không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích.
 
Về những vi phạm của các trang Thông tin điện tử, Quyền Bộ trưởng cho biết, tuy những trang thông tin điện tử không phải là cơ quan báo chí nhưng tác động của nó đối với người dân giống như một tờ báo. Quyền Bộ trưởng giao cho Cục PTTH-TTĐT cần phải đo đạc những ảnh hưởng của các trang thông tin điện tử đối với xã hội, xem xét lại tiêu chí cấp phép trang thông tin điện tử, số lượng giấy phép cấp bao nhiêu là vừa. Đối với những trang thông tin điện tử lớn vi phạm nghiêm trọng, nếu cần thì rút giấy phép.
 
Về những khó khăn trong hoạt động của các cơ quan báo chí chính thống hiện nay, Bộ đang đề xuất lên Đảng và Chính phủ về cơ chế đặt hàng cho các báo, tạp chí.
 
Quyền Bộ trưởng nêu dẫn chứng và phân tích về con số 30%, 20% và 10% trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cái xấu xuất hiện với tỉ lệ 30% trên mặt báo nghĩa là cái xấu trở thành cái chính của xã hội; cái xấu chiếm 20% là biểu hiện cái xấu có xu hướng trở thành cái chính trong xã hội; còn cái xấu chiếm 10% tuy không phải là cái chính nhưng nó cũng là cái răn đe đối với chúng ta để sửa lại mình. Các Tổng biên tập nên cân nhắc con số này. Chúng ta nên hạn chế ở mức 10% vì xã hội mình cơ bản là tốt. Và 10% đủ thúc đẩy chúng ta, cảnh báo chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng đến 30% hay 20% thì có nghĩa là xã hội chúng ta đang rất xấu, niềm tin vào xã hội rất xấu...
 
Trong lĩnh vực viễn thông, Quyền Bộ trưởng chỉ đạo cần phải cấp tần số ngay trong quý III để các doanh nghiệp triển khai 4G. Riêng đối với 5G, cần phải quy hoạch và cho phép doanh nghiệp thử nghiệm ngay.
 
Đối với các kiến nghị về những khó khăn khi phải ngừng thanh toán thẻ cào viễn thông cho các dịch vụ số đến từ Viettel ,VNPT, Mobifone, VTC, Quyền Bộ trưởng ghi nhận khó khăn để đạt muc tiêu doanh thu, lợi nhuận đối với các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp nội dung số khi phải dừng thanh toán thẻ cào online. Theo báo cáo của các doanh nghiệp tại Hội nghị, Mobifone chịu ảnh hưởng nặng nhất trong ba nhà mạng viễn thông, mất 10% doanh thu, 5% lợi nhuận. VTC, đơn vị chủ yếu cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông thì bị ảnh hưởng đến 40% doanh thu.
 
Ngay trong tuần tới, Bộ sẽ gỡ vướng cho các doanh nghiệp với việc ban hành văn bản chính thức của Bộ về việc doanh nghiệp có thể tiếp tục triển khai thanh toán thẻ cào online.
 
Kết luận hội nghị, Quyền Bộ trưởng kêu gọi cán bộ, CCVC cùng nhau phấn đấu phụng sự Tổ quốc; Đất nước Việt Nam có hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phụ thuộc nhiều vào các lĩnh vực của Bộ TT&TT, Quyền Bộ trưởng khẳng định.
(Theo Mic.gov.vn)

Ý kiến bạn đọc