Thủ tướng đề nghị VNPT cử chuyên gia giỏi giúp xây dựng Chính phủ điện tử

11:07, 18/05/2018
|

(VnMedia) - Tại buổi làm việc về xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra đề nghị các doanh nghiệp viễn thông - CNTT trong đó có Tập đoàn VNPT cử các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này để hỗ trợ Văn phòng Chính phủ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Ngày 14/5/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc về việc xây dựng Chính phủ điện tử. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan điểm, nếu Việt Nam không hội nhập, không cải cách đổi mới, đặc biệt là không áp dụng công nghệ thông tin mà trước hết là xây dựng Chính phủ điện tử thì đất nước sẽ chậm phát triển vì năng suất thấp. Hơn nữa, thông qua xây dựng Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu đối với nhân dân.

Trước đó vào ngày 15/4/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc về xây dựng Chính phủ điện tử
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc về xây dựng Chính phủ điện tử

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ, Thủ tướng nhất trí cần thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Ủy ban này sẽ do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Ủy viên thường trực kiêm Tổng Thư ký. Cơ quan thường trực của Ủy ban đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng cho rằng, cần hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là việc kết nối phi tập trung về chia sẻ dữ liệu, cởi mở thông tin chưa có thể chế để thực hiện. Bộ TT&TT nghiên cứu xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu riêng tư, Nghị định về định danh điện tử của cá nhân, tổ chức, Nghị định về chia sẻ dữ liệu.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ TT&TT, các bộ, ngành địa phương khẩn trương trình Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối với hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành địa phương để tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện dịch vụ hành chính công cho công dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, chúng ta có quá nhiều các hệ thống thông tin tại các cấp nhưng không kết nối được, không chia sẻ được với nhau. Vì vậy, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ trong tháng 11/2018 trình Thủ tướng xem xét phê duyệt đề án về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Về nguồn lực, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Thế giới và các cơ quan có liên quan của Việt Nam tìm kiếm nguồn lực phù hợp, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật trong xây dựng lộ trình Chính phủ điện tử, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn VNPT, Viettel và FPT cử một số chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để hỗ trợ Văn phòng Chính phủ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

 

P.V (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc